Lamivudine (DCI)

Синоними: Epivir (Glaxo Wellcome)

Лекарствени форми:

Действие: Антиретровирусно средство за лечение на възрастни и деца над 12 годин, инфектирани с вируса на СПИН, задължително в комбинация с други антиретровирусни средства. Досега само проучванията върху комбинацията му със зидовудин са приключили и показват добра ефикасност и поносимост. Комбинираното му приложение с други антиретровирусни средства е все още в процес на проучване. Комбинацията на ламивудин със зидовудин намалява вирусното натоварване на пациентите и увеличава броя на CD4. Данните за клиничната еволюция на заболяването показват, че лечението с ламивудин в комбинация само със зидовудин или зидовудин и с други антиретровирусни агенти снижава значимо риска от прогресиране на болестта и намалява леталитета.

Показания: За лечение на възрастни пациенти и деца над 12 години, инфектирани с вируса на СПИН, които имат еволюиращ имунен дефицит с ниво на CD4 и 500 mm³, в комбинация с други антиретровирусни средства.

Особености на приложение и дозировка: при възрастни и деца над 12 години се прилага по 150mg 2 пъти дневно или по 1 таблетка или по 15ml от разтвора сутрин и вечер. Ламивудинът трябва да се приема извън периодите на хранене. При напреднала ХБН дозировката на ламивудина трябва да се адаптира съобразно стойностите на креатининовия клирънс. При чернодробна недостастъчност не е необходимо да се променя дозировката. Пациентите диабетици трябва да се информират, че 15ml от разтвора съдържат 3,0g захароза.При появата на лабораторни и/или клинични данни за развитие на панкреатит лечението с ламивудин трябва незабавно да се прекрати.

Взаимодействие с други лекарства: Зидовудинът не променя фамакокинетичните параметри на ламивудина. Не бива да се комбинира с медикаменти, които се елиминират през бъбреците главно чрез активна тубулна секреция, например триметоприм. Не се препоръчва едновременното приложение на ламивудин с високи дози на ко-тримоксазолови препарати за лечение на пневмонии, причинени от Pneumocystis carinii, и на токсоплазмоза.

Страничин ефекти: По време на лечение с ламивудин най-често са наблюдавани: гравоболие, треска, кожни обриви от типа на зачервяване, гадене, повръщане, диарии, болки или крампи в корема, безсъние, кашлица и костно-мускулни болки. Наблюдавано е също повишаване на активността на чернодробните ензими и на амилазата, както и тромбоцитопения.

Противопоказания: Свръхчувствителност към ламивудин, деца под 12 години, през първите 3 месеца на бременността и по време на кърмене. Внимателно трябва да се прилага при водачи на МПС и работещи с опасни машини.

Tabl.x 150mg; Sol.pro usu internum fl.x 240ml (10mg/ml).
 

Реклама