Lamotrigine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След перорално приемане ламотригинът се абсорбира добре и пикова плазмена концентрация се достига след 2,5 h.Плазменият му полуживот е 29 h. С плазмените протеини се свързва сравнително слабо – 55%. Около 90 % от приетия ламотригин се метаболизира, като сам индуцира своето метаболизиране, вследствие на което при продължително приемане плазмените му нива намаляват с 25 %. Излъчва се под формата на глюкурониди с урината.

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: За лечение на епилепсията се прилага самостоятелно или в комбинация с натриев валпроат. Когато се прилага самостоятелно лечението се започва през първите 2 седмици с по 50 mg дневно на един прием. През следващите 2 седмици се дозира по 50 mg 2 пъти дневно. Подържащо лечение се провежда с дневна доза 200 - 400 mg, разпределена в 2приема. При едновременно приложение с натриев валпроат дозата на ламотригина е значително по- ниска. При прекратяване на лечение с ламотригин дозировката трябва да се намалява постепенно стъпаловидно в продължение на 2 седмици. 
: Свръхчувствителност към препарата.
: Медикаментите , които индуцират биосинтезата на лекарстваметаболизиращите ензими в микрозомите на чернодробните клетки, като фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин и други, могат да засилят метаболизма на ламотригина и да намалят неговата антиепилептична активност.
: Рядко се развиват макулопапулозно кожни обриви, които са транзиторни.
: Прилага се за лечение на генерализирана и огнищна епилепсия, протичаща с тонично - клонични гърчове, обикновено в случаите, когато другите антиепилептични средства не са дали добър терапевтичен ефект.
: Ламотригинът дължи антиконвулсивната си активност на въздействието му върху потенциал-зависимите натриеви канали. В резултат на това се затруднява деполяризацията и намалява освобождаването на медиаторите. Важна роля за неговото антиепилептично действие има намалената либерация на глутамат.
: Tabl. x 25 mg, x 50 mg, x 100 mg et x 200 mg.
: Lamictal (Wellcome).
 

Реклама