Lansoprazole (DCI)

Синоними: Lanzor (Houde’), Lanzor (Aventis).

Лекарствени форми: Caps. x 30 mg.

Действие: Лансопразолът е специфичен инхибитор на Н+К+-АТР-зависимата протонна помпа на париеталните клетки на стомаха. Благодарение на своя механизъм на действие - действие на ниво терминална фаза на секрецията, той намалява киселата секреция, какъвто и да е характерът на стимулацията. Ежедневното приемане per os само на една доза от 30 mg лансопразол предизвиква бърза и ефикасна инхибиция на киселата стомашна секреция. След приемането на една капсула стимулираната пикова секреция намалява 70%. След 7-дневно лечение дебита на стимулираната киселинност, измерена 24 h след последното приемане на лансопразол, остава намалена с 50%. Цикатризация на язвения дефект се установява ендоскопски в 75% от болните с дуоденална язва след 2-седмично лечение и в 95% - след 4-седмично. При пептичните езофагити цикатризация на дефекта се наблюдава в 80% след 4-седмично лечение с лансопразол и в 95% от случаите след 8-седмично лечение.

Лансопразолът се внася в гастрорезистентни микрогранули per os, защото в кисела среда се разрушава. Абсорбцията му е бърза и максимална серумна концентрация се достига след около 1,5 h. Приемането му едновременно с храна намалява неговата бионаличност. С плазмените протеини се свързва в 97%. Плазменият му полуживот е 1,4 h. Лансопразолът се метаболизира в черния дроб. Не всичките му метаболити са идентифизирани понастоящем. Индентифицираните му метаболити са фармакологично неактивни и нетоксични и се елиминират главно с жлъчката и около 15 - 30% от приетата доза с урината.

Показания: - Активна дуоденална язва.

- Активна стомашна язва.

- Улцерозни езофагити вследствие гастро-езофагенален рефлукс.

Особености на приложение и дозировка: При активна дуоденална язва лечението се провежда в продължение на 4 седмици с по 1 капсула (30 mg) дневно в един прием преди нахранване поне 1 h. Профилактика на рецидивите на дуоденалната язва с лансопразол не се препоръчва. Пептичните езофагити вследствие гастро-езофагеален рефлукс се лекуват също в продължение на 4 седмици с по 30 mg дневно. При необходимост лечението може да се повтори в същата дозировка в продължение на още 4 седмици, в зависимост от резултата от едноскопското изследване. При активна стомашна язва лечението се провежда в същата доза от 30 mg дневно в продължение на 4 седмици, като при необходимост лечението може да се повтори за 2 - 4 седмици.

Взаимодействие с други лекарства: Приемането му по едно и също време с магнезиев или улиминиев хидрооксид намалява неговата бионаличност. Не се препоръчва комбинирането му с фенитоин, теофилин и орални контрацептивни средства, на които може да намали ефективността.

Странични ефекти: Общо взето се понася добре. В редки случаи може да се наблюдават гадене, диария или запек, главоболие, зачервяване на кожата. Те са обикновено умерени и преходни и не налагат спиране на лечението.

Противопоказания: По време на бременност и кърмене, свръхчувствителност към препарата. Лансопразолът трябва да се прилага внимателно при тежки чернодробни заболявания.

 

Реклама