Latamoxef (DCI)

Синоними: Moxalactam (Lilly).

Лекарствени форми:

Действие:

При мускулно инжектиране максимална серумна концентрация се получава след 1 h. Както при мускулно, така и при венозно инжектиране, терапевтични серумни концентрации се задържат до 8 – 12 h. Плазменият му полуживот е 2 h и 42 min. Нивото на свързване с плазмените протеини е около 38 %. Не се метаболизира в организма. Ескретира се главно през бъбреците в непроменена форма, като за 24 h се излъчва около 75 % от внесената доза. Най-високи концентрации в урината са установени през първите 4 h, но терапевтични нива се задържат до 12 h.

Показания: Прилага се за лечение на тежки бактериални инфекции, включително и септични състояния, менингити и други, причинени от Gram (-) микроорганизми.

Обичайна дозировка: 2 – 3 х 0,5 – 2,0 g/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се мускулно или венозно по 1,0 g на всеки осем или дванадесет часа, а при тежки инфекции, специално менингити и по 2,0 g на дванадесет или осем часа. На деца се прилага в дневна доза средно по 40 mg/kg, разпределена в две апликации.

Особености на употреба: За мускулна употреба всеки грам моксалактам се разтваря в 3 ml стерилна вода за инжекционни разтвори, изотоничен разтвор на натриев хлорид или 0,5% разтвор на лидокаин. За венозно приложение всеки грам латамоксеф се разтваря в 10 ml стерилна вода, изотоничен разтвор на натриев хлорид или изотоничен разтвор на глюкоза. Инжектира се бавно – всеки грам за 3 – 5 min. За венозна перфузия разтворът се разрежда с изотоничен разтвор на NaCl, изотоничен разтвор на глюкоза, разтвор на Рингер или с разтвор на натриев лактат (M/6).

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с орални антикоагуланти поради повишаване на риска от нарушения в хемостазата.

Странични ефекти: Алергични реакции: морбилиформени кожни обриви, фебрилни реакции. Хематологични прояви: нарушения в хемостазата – хипопротромбинемия, намалена агрегация на тромбицитите, рядко тромбоцитопения, които могат да доведат до тежки, даже смъртоносни кръвотечения. Храносмилателни нарушения: диарии, псевдомембранозен колит. Може да има транзиторно повишаване на трансаминазите и на алкалната фосфатаза.

Противопоказания

: Свръхчувствителност към цефалоспорини, бременност, лактация.
Моксалктам е полусинтетичен бактерициден антибиотик за парентерално приложение от групата на цефалоспорините от трето поколение. Неговото бактерицидно действие се обуславя от инхибиция на синтезата на бактериалната стена. Има бактерициден ефект главно срещу Gram (-) микроорганизми , както аеробни, така и анаеробни. От Gram (-) чувствителни са:Haemophilus, Serratia, Esch.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus – индолпозитивни и негативни щамове, Providencia, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia. От Gram (+) чувствителни са : стафилококи с изключение на метицилинорезистентни, стрептококи с изключение от група D, пневмококи. От анаеробните чувствителни са: Bacteroides fragiles, фузобактерии, пропионибактерии, Clostridium perfringens. Резистентни са meti-R стафилококи, стрептококи от група D и листерии.
Amp.x 1,0 g et x 2,0 g pro inj.i.m. et i.v.
 

Реклама