Leuco-4 (Pharmascience – France)

Лекарствени форми: Tabl. = 30 mg Adenine; Amp. A x 3 ml = 37,5 mg Adenine hydrochloride; Amp. B x 2 ml = 131 mg динатриев фосфат + 22,5 mg мононатриев фосфат.

Действие: Активният принцип на препарата е аденин, който има антиагранулоцитен ефект – стимулира левкопоезата в костния мозък и възстановява броя на левкоцитите и левкоцитното равновесие в периферната кръв.

Показания: Прилага се като левкопоетично средство при леки и умерени левкоцитопении и гранулоцитопении вследствие цитостатична терапия, рентгено- или радиотерапия или в резултат на токсични въздействия върху костния мозък.

Особености на приложение и дозировка: Профилактично се прилага едновременно с цитостатичната терапия или с радиотерапията по 2 – 4 таблетки дневно. Лечебно се прилага по 4 – 6 таблетки дневно или парентерално – венозно или мускулно, по 2 – 6 ампули в зависимост от броя на левкоцитите, левкоцитната формула и агресивността на левкоцитопеничния агент.

Особености на употреба: Таблетките се поглъщат, без да се сдъвкват. За парентерална употреба – венозно или мускулно, предварително се смесва добре съдържанието на ампула А с това на ампула В и тогава се инжектира, защото, инжектиран сам, адениловият хидрохлорид причинява силна болка поради своето рН. Появата на жълтеникав колорит в ампула А не е белег за негодност на препарата, който запазва своите терапевтични свойства без риск за токсичност. Ампулите да се пазят от топлина.

Странични ефекти: Има добра поносимост.

Противопоказания: При пациенти с хиперурикемия трябва да се прилага предпазливо, особено при лечение продължително време в големи дози!

 

Реклама