Leucogen (Medexport)

Лекарствени форми: Tabl. x 20 mg.

Действие: Левкогенът стимулира левкопоезата в костния мозък и премахва левкопенията, възникнала вследствие цитостатична терапия, рентгено- или радиотерапия или в резултат на токсично въздействие върху костния мозък.

Показания: Прилага се профилактично едновременно с прилагането на рентгенова или радиотерапия или с лекарствени средства, които потискат левкопоезата. За лечение на умерени левкопении вследствие на цитостатична или радиотерапия, агранулоцитоза, алиментарнотоксична алевкия и други.

Особености на приложение и дозировка: Дава се по 1 таблетка от 20 mg 3 – 4 пъти дневно до нормализиране броя на левкоцитите и възстановяване на левкоцитните средства.

Особености на употреба: Таблетките се приемат преди хранене. Прилагането им след нахранване може да доведе до хидролизиране на левкогена до L-цистеин и формилфенилоцетна киселина.

Странични ефекти: Има добра поносимост.

Противопоказания: Препаратът е противопоказан при злокачествени заболявания на костния мозък и болест на Hodgkin.

 

Реклама