Leuproreline (DCI)

Синоними: Enantone ( Takeda ), Lucrin ( Abbott ), Lupron ( TAP Pharm ).

Лекарствени форми:

Действие: Лупрорелиньт е синтетичен нонапептид, аналог на нативния LH-RH. В началото на лечението с него настьпва стимулиране на гонадотропната секреция, което при продьлжително приложение се заменя от намалението и, последвано от потискане на тестикуларните функции при мьжа и от атрофия на маточната илиектопичната ендометриална тькан при жената. Слединжектирането на пьрвите дози леупрорелин настьпва покачване на крьвните нива на LH и FSH, което има за последица начално увеличение на концентраиите на гонадните стероиди – тестостерон и дехидротестерон при мьжа и астрадиол при жената. Продьлжаването на лечението води до намаление нивата на LH и FSH, което след 3 – 4 седмици се последва он намаление нивата на андрогените или естрогените както след кастрация или след менопауза. Намалението на гонадотропната секреция се обуславя от намаление чувствителността на гонадотропните рецептори. Този ефект е реверзибилен след спиране на лечението.

Показания: Прилага се за лечение на: простатен карцином с метастази, ендометроза с генитална или екстрагенитална локализация от I до IV стадий, при жени над 18-годишна вьзраст.

Особености на приложение и дозировка: При карцином на простатата се прилага по една подкона инжекия Enantone LP ампули по 3,75 mg с пролонгирано освобождаване, на всеки 4 седмици или по 1 mg ( 0,2 ml ) от препарата Lucrin подкожно всеки ден. При ендометриоза лечението трябва да се започне през пьрвите 5 дни на цикьла, като се инжектира подкожно или мускулно по една ампула Enantone LP на всеки 4 седмици в продьлжение на 6 месеца.

Странични ефекти: При карцином на простатата в началото може да настьпи засилване на някои клинични прояви – болки по костите, затруднение в уринирането, усилване на предшестваща хематурия, парестезии по долните крайници, обща слабост. Тези прояви обикновено изчезват след 1 – 2 седмици от началото на лечението. По време на лечението може да има гадене, поврьщане, чувство на топлина, зачервяване на кожата, главоболие, палпитации, нощни изпотявания, анорексия.

Противопоказания: Бременност, при кьрмачки. Липсата на бременност трябва да се потвьрди преди започване на лечението с аналози нa LH-RH. Сврьхчувствителност кьм LH-RH и техните аналози.

Enantone – fl. x 3,75 mg mictocaps. С пролонгирано освобождаване + amp. x 2 ml разтворител; Lucrin - fl. x 2,8 ml = 14 mg Leuproreline ( 1 mg/0,2 ml ); Lupron – fl.x 14 mg/2,8 ml ( 1 mg/0,2 ml ); Lupron Depot – fl. x 7,5 mg.
 

Реклама