Levobunololi Hydrochloridum

Синоними: Vistagan liquifilm 0,5% (Pharm-Allergan) 

Лекарствени форми:

Действие:

Съдържа: Levobunolol hydrochlorid, Benzalconium chlorid, Natrii edetas, Natrium disulfit, Polyvinyl alcohol.

Показания:

Странични ефекти:

Препарата има лекарствени взаимодействия с антихипертензивни лекарства – подсилено действие със спадане на кръвното налягане. Системните бета блокери могат да доведат со намаляване на вътреочното налягане.

Може да се засили отрицателнити инотропно действие на наркотиците. Не бива да се прекратява внезапно прилагането на препарата преди операции.

При диабетици, едновременното лечение с инсулин или орални антидиабетични средства може да доведе до засилване хипегликемичния ефект, както и до маскиране симптомите на хипогликемия.

При приложение на стероиди, внимателно да се следи вътреочното налягане.

Особено внимание да се обръща при приложение с психотропни средства, които потенцират адренергичната активност.

Препата може да влоши способността за активно участие в уличното движение или при обслужване на машини, особено в началото на лечението и смяната на препаратите, както и при взаимодействие с алкохол.

Носещите контактни лещи трябва да ги свалят преди накапване и да изчакат 15 мин. преди да ги поставят след приложението.

Противопоказания:

Следва да се прилага внимателно при пациенти, за които е противопоказано системното лечение с бета блокери, пациенти с абнормна сърдечна честота, никсо кръвно налягане, атриовентрикуларен сърдечен блок от 2-ра и 3-та степен, както и ограничена функция на белите дробове. Да се следи пълсът на пациентите със сърдечна недостатъчност. При бременност и лактация препаратът се прилага след лекарска консултация.

Не се препоръчва при деца и пациенти с афакия.

При хронично възпаление на очите, лечението се извършва след установяване на причините и под лекарски контрол.

Особености на приложение и дозировка:

1 капка 2 пъти дневно в конюнктивния сак.
Свръхчувствителност към съставките. Обструктивни бронхиални заболявания като хроничен обструктивен бронхит и бронхиална астма. Бронхиална хиперактивност. декомпенсирана сърдечна недостатъчност, системни алергични реакции към бета блокери.
Рядко се наблюдава възпаление на клепача или роговицата (блефардоконюнктивит), умора, забавяне на сърдечната честота, спадане на кръвното налягане и поява на уртикария. Промяна на сърдечния ритъм, главоболие, световъртеж, преходно парене в окото. При локално лечение може да се появят специфичните за бетаблокерите странични ефекти.
Повишено вътреочно налягане, Хронична откритоъгълна глаукома.
Препарата е бета-адренолитик. Действието му започва веднага и продължава между 2 и 6 часа.
очни капки.

 

Реклама