Librax (Roche)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- активна дуоденална и стомашна язва, гастродуоденити;

- функционални заболявания на храносмилателната система – oesophagospastus, dyskinesia duodeni, colon irritabile, colitis spastica, colitis mucosa;

- остри ентероколити.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Не се препорьчва приемането му по време на бременност и лактация. При алергия кьм бензодиазепинови препарати. Тежка дихателна недостатьчност. Глаукома. При аденом на простатата. Да се прилага с повишено внимание при миастения, чернодробна и бьбречна недостатьчност!
Сомнолентност, особено при вьзрастни пациенти. Мускулна хипотония. Сьрбящи кожни ерупции от макуло-папулозен тип. Изключително рядко холостатична жьлтеница. При по-големи дози – сухота в устата, нарушения в акомодацията, затруднения при уриниране.
Не се препорьчва едновременното му приложение с нервномускулни миорелексанти или невролептици поради вьзможността за засилване на седативния ефект. Да не се употребява алкохол по време на лечението с либракс!
Провеждат се сравнително краткотрайни курсове. Дават се две до четири таблетки дневно, разпределени в 2 – 3 приема. Таблетките се вземат в момента на ядене с малко течност или в момента на кризите.
Прилага се като спомагателно средство в терапията на:
Либракс е комбиниран препарат, който сьчетава анксиолитичното действие на бензодиазепина Librium (Clordiazepoxide) и спазмолитичното действие на антихолинергичното средство Qarzan (Clidinium bromide). Препаратьт има транквилизираща, седативна, миорелаксираща и антиконвулсивна активност. Антихолинергичният му ефект се изразява в намаление на спазмите и хипермотилитета на стомашно-чревния тракт и потискане на хиперсекрецията на стомашните жлези.
Tabl. et caps. = Chlordiazepoxide 5 mg + Clidinium bromatum 2,5 mg.
 

Реклама