Lincomycine (DCI)

Синоними: Lincomycin (Balkanpharma), Lincomycin (Medexport), Lincocin (Eczacibasi), Lincocin (Upjohn), Cillimycin (Aventis), Albiotic (Upjohn), Neloren (LEK).

Лекарствени форми: Lincomycin (Balkanpharma) – caps. x 250 mg et x 500 mg, fl. x 300 mg/2 ml et x 600 mg/2 ml; Lincomycin (Medexport) – caps. x 250 mg; Lincocin (Eczacibasi) – amp. x 600 mg/2 ml; Lincocin (Upjohn) – caps. x 500 mg, amp. et fl. x 600 mg/2 ml; Cillimycin – caps. x 500 mg, fl. x 600 mg/2 ml; Albiotic – caps. x 500 mg, sirupus fl. x 60 ml (250 mg/5 ml), fl. x 600 mg/2 ml; Neloren – caps. x 500 mg, amp. x 600 mg/2 ml.

Действие: Линкомицинът има бактериостатичен тип на действие, като потиска протеиновата синтеза в микроорганизмите. Антибактериалния му спектър е подобен на този на макролидите. Той е активен спрямо Gram (+) микроорганизми – стафилококи, стрептококи (с изключение на Streptococcus faecalis), пневмококи, дифтериен бацил, клостридии, а така също спрямо микоплазмите. Не действа на Gram (-) бактерии, на гъбичките и вирусите. Приет per os на гладно има бърза и добра абсорбция. Максимална серумна концентрация се получава в края на 4-ия час от приемането, а при венозно инжектиране след 1 – 2 h. Плазменият му полуживот е между 4 – 6 h. С плазмените протеини се свързва в 70 %. Достига сравнително високи концентрации в костната тъкан и серозните кухини. Резистентност на микроорганизмите към него се развива бавно.

Показания: Прилага се главно при стафилококови инфекции на костите и меките тъкани, а така също и при стрептококови и пневмококови инфекции при резистентност или алергия към бета-лактамите и тетрациклините. Използва се и при инфекции, причинени от Gram (-) анаероби.

Обичайна дозировка: Per os: 3 – 4 x 500 mg дневно; Parenteralis: 3 – 4 x 600 mg/24 h i.m. et i.v.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се предимно мускулно по 600 mg през 12 h, а при тежки случаи в първите дни при добра поносимост и през 8 h 3 пъти по 600 mg. Перорално се прилага по 500 mg през 6 h 4 пъти дневно нагладно. Във венозна инфузия се въвежда в продължение на 1 – 2 h по 600 mg, разтворен в 250 – 500 ml физиологичен разтвор или 5 % разтвор на глюкоза 2 – 3 пъти дневно. Курсът на лечение трае 10 – 14 дни. На деца се прилага per os по 30 – 60 mg/kg/24 h, а мускулно по 10 – 20 mg/kg/24 h при деца над 30 дни. При деца над 30 дни може да се внесе и чрез бавна венозна перфузия в дневна доза 10 – 20 mg/kg в 2 – 3 апликации, разреден с физиологичен разтвор.

Взаимодействие с други лекарства: Не е рационално едновременното му приложение с хлорамфеникол, защото последният антагонизира конкурентно действието на линкомицина.

Странични ефекти: Обикновено се понася добре, но при вътрешно приемане понякога дава диспептични прояви. Макар и рядко, може да се наблюдават алергични реакции, нарушения на чернодробните функции, потискане на хемопоезата. При продължителна употреба са възможни кандидомикози.

Противопоказания: Тежки чернодробни и бъбречни заболявания. Предпазливо трябва да се прилага при бременни и новородени до 1 месец – само по строги показания. При продължителна употреба да се следят кръвната картина, чернодробните и бъбречните функции!

 

Реклама