Liparoid 200 (Guidotti Menarini)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, хеморагична диатеза, мозъчен кръвоизлив, активна стомашно-дуоденална язва. Не се препоръчва приложението му при бременни, въпреки че ембриотоксични ефекти не са установени.
Има добра поносимост. Рядко може да се наблюдават дискретни диспептични прояви. Не повлиява способността за управление на МПС и работа с опасни машини.
Може да се прилага в комбинация с антикоагуланти, но под строг контрол на коагулографските показатели.
Прилага се по 1 таблетка 3 пъти дневно между основните нахранвания. Продължителността на лечебния курс се определя от показателите на липопротеиновата обмяна и коагулограмата, които трябва да се изследват периодично, и от състоянието на пациента.
Васкуларна патология с риск от развитие на тромбоза.
Liparoid 200 представлява сулфомукополизахарид, извлечени от животински тъкани, който се включва физиологично в регулацията на липопротеиновата обмяна и фибринолизата. Стандартизиран е биологично в единици, които измерват капацитета за освобождаване на липопротеинлипазата. (LRU), като по този начин осигурява постоянно понижаване концентрацията на серумните липиди. Освен това той действа върху микроциркулацията и подобрява благоприятното му въздействие върху нарушенията на съдовата страна и плазмения вискозитет и определят приложението му за профилактика и лечение на атеросклеротичния процес.
Film-tabl. x 200 LRU.
 

Реклама