Lipofundin

Действие:

Представлява източник на енергия и есенциални (полиненаситени) мастни киселини. Средноверижните мастни киселини се елиминират от кръвообращението по-бързо и се окисляват по-пълно в сравнение с дълговерижните триглицериди. Поради тази причина се използват с приоритет от организма. Полиненаситените мастни киселини, които се осигуряват единствено от дълговерижните триглицериди коригират нарушенията, породени от дефицита на есенциални мастни киселини.

Фосфатидите под формата на съдържащите се в яйчния белтък фосфолипиди участват в изграждането на мембраните структури на клетките. Глицеролът се използва като източник на енергия или за синтез на гликоген и масти.

Показания

Странични ефекти

Прекалено бързото вливане на мастни емулсии може да предизвика обременяване с течности или масти, което да доведе до разреждане на серумните електролити, белодробен оток, нарушение на дифузионния капацитет на белия дроб.

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

На новородени деца се прилага в доза до 3 g/kg т.м./24 h и скорост на вливане до 0,15 g/kg/h.

Прилага се под форма на венозна инфузия. Преди вливане мастната емулсия трябва да се затопли до стайна температура. При възрастни пациенти Lipofundin MCT/LCT може да осигури до 60 % от дневната нужда от небелтъчна енергия при средна доза 1-2 g/kg телесно тегло/24 h. Lipofundin MCT/LCT 10 %: Скоростта на вливане през първите 15 min не трябва да надвишава 0,5-1 ml/kg т.м./h. Ако през този период не възникнат нежелани ефекти, скоростта може да се увеличи до 2 ml/kg/h. Lipofundin MCT/LCT 20 %: Скоростта на вливане през първите 15 min не трябва да надвишава 0,25-0,5 ml/kg т.м./h. Ако през този период не възникнат нежелани ефекти, скоростта може да се увеличи до 1 ml/kg/h. През първия ден на лечението не трябва да се вливат повече от 500 ml Lipofundin MCT/LCT 10 % или 250 ml Lipofundin MCT/LCT 20 %. Ако не възникнат нежелани ефекти, на следващия ден дозата може да се увеличи.
: Нарушения в нормалния метаболизъм на мастите, липоидна нефроза, остър панкреатит, шок, тромбоемболизъм, при пациенти с катоацидоза или хипоксия. Не се препоръчва прилагането на липофундин по време на бременност, особено през първото тримесечие.
: Могат да се наблюдават бързи и късни нежелани реакции. Бързи реакции са: задух, цианоза, алергични реакции, хиперлипемия, гадене, повръщане, главоболие, зачервяване на лицето, хиперпирексия, втрисане, изпотяване, сънливост, болки в гърдите, засилено кръвосъсирване. Късни реакции са: хепатомегалия, жълтеница, преходни нарушения на чернодробните функционални проби, спленомегалия, тромбоцитопения, левкопения. Има съобщения за отлагането на кафяв пигмент в клетките на ретикуло-ендотелната система (интравенозен пигмент).
: Парентерално хранене.
В1000 ml Lipofundin MCT/LCT 10 % се съдържат соево масло 50 g, средноверижни триглицериди (МСТ) 50 g, фосфолипиди от яйчен белтък 12 g, Glycerolum 25 g. Общото съдържание на фосфолипиди е 14,5 mmol/l; енергийна стойност - 4430 kJ/l (1058 kcal/в); pH - 6,5-8,5; осмоларитет - 345 mosm/l. B 1000 ml Lipofundin MCT /LCT 20 % се съдържат соево масло 100 g, средноверижни триглицериди (МСТ) 100 g, фосфолипиди от яйчен белтък 12 g, Glycerolum 25 g. Общото съдържание на фосфолипиди е 14,5 mmol/l; енергийна стойност - 7990 kJ/l (1908 kcal/l); pH - 6,5-8,5; осмоларитет - 380 mosm/l.
 

Реклама