Lisinopril (DCI)

Синоними: Prinivil (MSD-Chibret), Zestril (ICI), Zestril (Stuart), Acerbon (Zeneca), Acerbon (Rhein-Pharma), Coric (Du Point Pharma), Listril (Torrent).

Лекарствени форми: Prinivil – tabl. x 5 mg et x 20 mg; Zestril (ICI) – tabl. x 5 et x 20 mg; Zestril (Stuart) – tabl. x 5 mg, x 10 mg, x 20 mg et x 40 mg; Acerbon et Coric tabl. x 2,5 mg, x 10 mg et x 20 mg; Listril – tabl. x 2,5 mg, x 5 mg et x 10 mg.

Действие: Лизиноприлът е дългодействащ инхибитор на АСЕ. Намалява както следнатоварването, така и преднатоварването на сърцето. Клиничният му ефект се изявява в намаляване на артериалното налягане и симптомите на застойната СН.Толерансът към физически натоварвания се повишава и функционалният капацитет на болните се подобрява. Интестиналната му абсорбция се равнява на около 25 % от приетата доза. Абсорбцията му не се влияе от приемането на храна. След приемането на 10 mg лизиноприл действието му започва на 60 min, достига пикови плазмени концентрации към 6 – 7-ия час и има продължителност на действие 24 h, което дава възможност дневната доза да се приема наведнъж сутрин. Има хепатален метаболизъм и плазмения му полуживот е 12 – 13 h. В много малка степен се свързва с плазмените протеини. Излъчва се непроменен с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания: - Прилага се за лечение на АХ като монотерапия или в комбинация с други антихипертензивни средства.

    • За лечение на застойна СН в комбинация с диуретици с или без сърдечни гликозиди.

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към инхибитори на АСЕ, пациенти с прояви на ангионевротичен едем от други медикаменти, хипотензия, при пациенти с билатерална стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречна артерия на единствен бъбрек. Внимателно при ИБС и мозъчно-съдова болест.
Най-често са наблюдават: главоболие, вертигинозен синдром, умора, гадене, диария. По рядко се развиват: хипотензия, ортостатични ефекти, кожни обриви и астения. Рядко може да се развие ангионевротичен оток на лицето, крайниците, устните, глотиса, езика. Може да се установи повишаване на плазмените концентрации на уреята, креатинина, АлАт, АсАТ, билирубина – реверзибилно.
При комбинирано приложение с литиеви препарати може да се развият симптоми на литиева интоксикация вследствие покачване на литиевата концентрация в кръвта. При едновременно приложение с калийретениращи диуретици може да се развие хиперкалиемия. Едновременното приложение с индометацин може да намали антихипертензивното действие на лизиноприла.
Таблетките се приемат веднъж сутрин по време на ядене, тъй като абсорбцията на лизиноприла не се влияе от храната.Ефикасната дневна доза е обикновено 20 mg взета наведнъж сутрин. Най-често лечението започва с 10 mg дневна доза и в зависимост от терапевтичния отговор се адаптира индивидуално. Максималната дневна доза е 80 mg, дадена еднократно. При предшестваща диуретична терапия е необходимо диуретикът да се спре за няколко дни преди започване на лечението с лизиноприл или да се започне с дневна доза 5 mg. При реновазална хипертензия лечението се започва с ниска дневна доза – 2,5 – 5 mg, и постепенно се увеличава в зависимост от ефекта. При ХБН дозата се редуцира според стойностите на креатиновия клирънс: над 0,5 ml/s – по 10 mg/24 h; между 0,5 – 0,16 ml/s – по 5 mg/24 h; при диализирани болни – по 2,5 mg/24 h.
 

Реклама