Lomefloxacine (DCI)

Синоними: Maxaquin (Searle), Maxquin (Wyeth-Ayerst).

Лекарствени форми: Tabl. x 400 mg.

Действие: Lomefloxacine представлява синтетичен широкоспектърен дифлуороквинолон за орално приложение. Той има бактерицидно действие, свързано с инхибиране активността на бактериалната ДНК – гираза, която е необходима за транскрипцията и репликацията на бактериалната ДНК. Неговият антибактериален спектър обхваща голям брой Gram (-) микроорганизми: Girobacter, Enterobacter aerugenes, Haemophilus influenzae, Esch. coli, Klebsella, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa (само при пикочни инфекции) и сравнително ограничен брой Gram (+) микроорганизми: Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus (включително метицилен-резистентни щамове).Резистентни на ломефлоксацин са: пневмококи, стрептококи от група А, B, D и G, Ureaplasma ureaplyticum, Mycoplasma hominis и анаеробните бактерии.

Приет перорално, ломефлоксацинът се абсорбира в 95 – 98 %. Храната забавя и намалява с около 12 % абсорбцията му. Терапевтични плазмени концентрации се получават средно след около 1.5 h. С плазмените протеини се свързва в 10 %. Времето му на полуживот е около 8 h. Концентрацията му в урината е 140 пъти по-висока от плазмената, а в белодробната тъкан и белодробните секрети – около 2 пъти по-висока от плазмената. В церебро –спиналната течност не преминава. Непроменен се елиминира с урината в около 65 %, а с фекалиите – около 10 % от приетата доза. Минималното количество от него се метаболизира до 5 метаболита, които се елиминират с урината.

Показания: - За лечение на бактериални екзацербации на ХДББ, причинени от Haemophilus influenzae и от Moraxella catarrhalis.

- За лечение на некомплицирани и комплицирани инфекции на бъбреците и пикочните пътища, причинени от Fsch. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Citrobacter, Enterobacter и Pseudomonas aeruginosa.

- За предоперативна профилактика на инцидентите от пикочни инфекции след трансуретални хирургични интервенции.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към квинолони.Бременност, лактация, деца и юноши поради липса на наблюдения.
най-често се наблюдават гастро ентиститални прояви(в около 0,7% от лекуваните) – гадене, диспепсия, повръщане, абдоминални болки, флатуленция, констипация; кожни прояви (в 1% от лекуваните) – зачервяване, фоточуствителност, пруритус, уртикария, ексфолиация; прояви от страна на нервната система (в 0,5%) – сомнолентност, възбужадне, обърканост, конвулсии,тремор, вертиго, парестезии, хиперкенизии.
При възрастни се прилага по 400 mg един път дневно в продължение на 10 – 14 дни. При болни с ХБН се започва с единична натоварваща доза от 400 mg , след което се продължава с по 200 mg/24 h. Хемодиализирани пациенти получават същата доза.За профилакти на пикочни инфекции при предстоящи трансуретални интервенции се дава еднократна доза от 400mg 2 до 6h преди операцията.
 

Реклама