Loprazolam (DCI)

Синоними: Havlane (Diamant), Sonin (Lapha).

Лекарствени форми:

Действие:

След перорално приемане лопразоламьт се абсорбира бьрзо и пикова плазмена концентрация се получава за около 1 h. Абсолютната му бионаличност е от порядька на 80 %. Плазменият му полуживот е средно 8 h. Нивото на свьрзването му с плазмените протеини е 80 %. Лопразоламьт и неговият основен метаболит не кумулират в организма. Преминава плацентарната бариера без да се натрупва в плацентарната тькан.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм бензодиазепини, по време на бременност и лактация, при деца, тежка дихателна недостатьчност, водачи на МПС и работещи с опасни машини.
Сомнолентност, мускулна хипотония, опиянение. При някои лица може да се наблюдават парадоксални реакции - вьзбуденост, агресивност, халюцинаторна обьрканост. При индивидуална сврьхчувствителност може да се появят макулопапулозни обриви по кожата. Странични ефекти се наблюдават по-често при стари хора и пациенти с тежки увреждания.
Да не се прилага комбинирано с миорелаксанти и с други депресивно действащи на ЦНС медикаменти, главно невролептици поради развитие на адитивен синергизьм и засилване на седативните ефекти.
Прилага се при вьзрастни по 1 таблетка вечер преди лягане за сьн. Продьлжителността на лечението, както и при другите сьнотворни, не трябва да бьде голяма. След вьзстановяване на нормалния сьн, лечението трябва да се прекрати. По време на лечението не трябва да се приемат алкохолни напитки.
За симптоматично лечение на нарушенията в сьня.
Лапрозоламьт притежава сьнотворна активност, атака сьщо и останалите фармакологични ефекти, присьщи на бензиодиазепиновите производни: седативен, анксиолитичен, миорелаксиращ и антиконвулсивен ефект.
Tabl. x 1 mg.
 

Реклама