Loracarbef (DCI)

Синоними: Lorabid (lilly)

Лекарствени форми

Действие

 • Gram (+)
 • Gram (-) аероби
 • Анаеробни микроорганизми
 • Резистентни
 • аероби – Staphylococсus aureus et saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans.

  – Citrobacter, Klebsiella, Neisseria gonorrhoeae (включително пеницилаза-продуциращи щамове), Hemophilus, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica.

  – Clostrydium perfringens, пептококи, пептострептококи, фузобактерии, Propionibacterium acnes.

  на лорабид са - Acinetobacter, Enterobacter, Proteus vulgaris et morganii, Providencia, Pseudomonas и Serratia.

След орално приемане лорабид се абсорбира почти 90 % в гастро-интестиналния тракт. Храната забавя абсорбцията му. Пикови плазмени концентрации се получават 30 – 60 min след приемането. Плазменият му полуживот е средно 1 h при пациенти с нормална бъбречна функция. Едновременното му приложение с пробеницид намалява уринарната му екскреция и удължава плазмения ме полуживот на 1,5 h. При ХБН плазменият му полуживот се удължава на 5,6 h при начална и средна степен на ХБН и на 32 h при терминална ХБН. По време на хемодиализа плазмения му полуживот е 4 h. Не се метаболизира в организма. С плазмените протеини се свързва приблизително 25 %. Няма сигурни данни за проникване в церебро-спиналната течност.

Показания:

 • остри и хронични изострени бронхити, пневмонии;

 • инфекции на горните дихателни пътища – фарингити, тонзилити, максиларни синуити, otits media acuta;

 • инфекции на кожата и кожните структури;

 • инфекции на бъбреците и пикочните пътища – некомплицирани пиелонефрити, цистити, пиелити.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни и деца над 13 години се прилага при инфекция на бронхо-пулмоналната система и при тонзилити, синуити и фарингити по 200 – 400 mg/12 h в продължение на 7 10 дни. При инфекции на кожата и пикочните пътища се дозира по 200 mg/12 h в продължение на 7 дни. При остри и хронични изострени пиелонефрити се прилагат по 400 mg/12 h в продължение на 14 дни. Таблетките и суспенсията се приемат 1 h преди и 2 h след нахранване.

При кърмачета и деца до 12 години се прилага при ftitis media acuta по 30 mg/kg/24 h, разделени в два приема през 12 h. При тонзилити, фарингити и инфекции на кожата (impetigo) по 15 mg/kg/24 h в два приема през 12 h.

Странични ефекти: Наблюдаваните странични прояви са общо взето умерени и бързопреходни. По-често има гастро-интестинални прояви – диарии, гадене, повръщане, анорексия, абдоминални болки. Алергични реакции като зачервяване на кожата, уртикария, сърбеж, мултиформен еритем също се наблюдават. Може да има главоболие, сънливост или безсъние, нервност, виене на свят. Хематологични прояви – левко- и тромбоцитопения и еозинофилия. Транзиторно повишение на серумния креатинин.

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалоспорини.

Прилага се за лечение на леки и средно тежки инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми:
: Loracarbef е синтетичен бета-лактамен антибиотик от клас карбацефеми за перорално приложение. Карбацефемите се отличават химически от цефалоспорините по това, че в дехидротиазиновия пръстен серният атом е заместен от метиленова група. Лоракарбеф има бактерицидно действие, което се дължи на свързването му с важните протеини на микробната клетка, водещо до инхибиция на синтезата на клетъчната стена. Той е стабилен в присъствието на някои бактериални бета-лактамази. Неговият антибактериален спектър обхваща:
: Caps. x 200 mg; Susp. fl. x 50 ml et x 100 ml (100 mg/5 ml et 200 mg/5 ml)
 

Реклама