Loratadine (DCI)

Синоними: Clritin (Schering), Clariryne(Schering-Plough).

Лекарствени форми: Tabl. x 10 mg.

Действие: Loratadine е селективен антихистамин с бързо настъпващо и пролонгирано действие върху периферните Н1-рецептори, без антихолинергични и седативни ефекти в терапевтични дози. Той не повлиява ЦНС, не взаимодейства с алкохола и не потенцира ефектите на диазепама върху седатацията и потискането на рефлекторните реакции.

След орално приемане се абсорбира бързо в храносмилателния тракт. Максимални плазмени концентрации на непроменения лоратадин се достигат 1h след приемането му, след което те намаляват по бифазен начин, съответствайки на плазмен полуживот от 1 h и 15 h. Метаболизира се интензивно в черния дроб, като търпи ефект на първия пасаж. Активният му метаболит се появява бързо в циркулацията и достига максимална плазмена концентрация 1,4h след приемането на препарата. Плазмените нива на метаболита му намаляват според биекспоненциална кинетика с полуживот 2,3h и 12,2 h. С плазмените протеини лоратадинът се свързва много интензивно - между 97 и 99%, докато метаболитът му се свързва по-слабо - 73 до 76%. Около 81% от приетата доза лоратадин се елиминира с урината. Концентрациите на лоратадина и на неговия активен метаболит в майчиното мляко са близки до плазмените. Преминава плацентарната бариера. И двата продукта не се очистват при хемодиализа.

Показания: За симптоматично лечение на алергични ринити и дерматити.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни и деца над 12 години се прилага по 1 таблетка от 10 mg, за предпочитане сутрин по време на закуска. Повишаването на дозата не променя ефикасността на препарата, но може да доведе до странични прояви от атропинов тип.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, по време на кърмене, деца под 12 години, предшестваща чувствителност към препарата, ХБН, чернодробна недостатъчност.
Сухота в устата, умора, сомнолентност и главоболие се наблюдават изключително рядко по време на лечението.
 

Реклама