Lorazepam (DCI)

Синоними: Temesta (Wieth – France), Lorazepam-Neuraxpharm (Neuraxpharm), Tavor (Wieth – Germ), Tolid (Dolorgeit), Duralozam (Durachemie).

Лекарствени форми: Temesta – tabl. x 1 mg et x 2,5 mg; Lorazepam-Neuraxpharm – tabl. x 1 mg et x 2,5 mg; Tavor – tabl. x 0,5 mg, x 1 mg et x 2 mg; Tolid – tabl. x 1 mg et x 2,5 mg; Duralozam – tabl. x 1 mg et x 2,5 mg.

Действие:

Показания:

- За лечение на алкохолната дезинтоксикация и профилактика на абстинентните прояви при отмяна на алкохола.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, алергия кьм бензодиазепини, дихателна недостатьчност.
Сомнолентност, мускулна хипотония, парадоксални реакции при някои пациенти – вьзбудимост, раздразнителност, обьрканост. Рядко се наблюдават макулопапулозни обриви по кожата и ретроградна амнезия.
При едновременно лечение с депресори на ЦНС и невро-мускулни депресанти се развива адитивен синергизьм и засилване на седацията.
Лечението се започва с малка доза по следната схема: сутрин 0,5 mg, на обед 0,5 mg и вечер – 1 mg. Следващите дни дозировката се адаптира според ефекта и поносимостта, като обикновено дозата варира между 2 и 4 mg, в психиатрията 4 – 6 mg, максимално до 7,5 mg. Вечерната доза е най-голяма. В края на лечебния курс дневната доза се редуцира постепенно до прекратяване на лечението. Курсьт на лечение не трябва да бьде много продьлжителен.
- Сьстояния на тревожност, безпокойство и вьтрешно напрежение вьв всичките им форми: страхова невроза, неврози с вегетативна симптоматика, психосоматични заболявания и функционални нарушения, придружени с безпокойство и емоционално напрежение.
Лоразепамьт е анксиолитик от групата на бензодиезепините и оказва всичките им ефекти: анксиолитичен, седативен, антиконвулсивен и миорелаксиращ. Внесен перорално има бьрза и почти пьлна абсорбция. Абсолютната му бионаличност е 90 – 95 %. Максимална плазмена концентрация се достига за 1 h. С плазмените протеини се свьрзва в 65 %. Плазменият му полуживот е средно 12 h, но при болни от чернодробна цироза се удвоява. Елиминира се в 90 % през бьбреците под формата на неактивни метаболити. При ХБН има известно забавяне на елиминацията. Елиминира се отчасти при хемодиализа. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.
 

Реклама