Losartan (DCI)

Синоними: Cozaar (MSD)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН, чернодробна недостатъчност, бременност, лактация. 
Главоболие, стомашно-чревен дискомфорт, хипотонични реакции при болни с висока ПРА.
Едновременното приложение с калий съхраняващи диуретици може да доведе до хиперкалиемия.
Таблетките се приемат веднъж дневно. При болни с хиповолемия, дозата се редуцира наполовина.
50 mg/24 h.
За лечение на лека и средно тежка артериална хипертензия.
Препаратът представлява непептиден структурен аналог на ангиотензин ІІ (АТ-ІІ) рецепторите. Инхибира избирателно АТ-ІІ-1-рецепторите по компетитивен път. Антихипертензивното му действие се дължи на потискане на ефектите на ангиотензина: бързите и бавните пресорни отговори , стимулацията на периферната симпатикусова нервна система, ефектите върху ЦНС (жажда, освобождаване на вазопресин, повишения на симпатикусов тонус), освобождаването на катехоламини, секрецията на алдостерон, преките и непреките ефекти върху бъбреците, растежните фактори. Приет перорално препаратът се абсорбира бързо, като пикови плазмени нива се получават на 1-ия час. Полуживотът му е около 2 h. Около 15% от орално приетата доза се превръща в активен метаболит с 10 – 40 пъти по-мощно действие от лозартана и с дълъг полуживот от 6 – 9 h, което прави възможно еднократното дозиране на препарата. В урината се открива 4% непроменен лозартан и 7% от метаболита.
Tabl.x 50 mg.
 

Реклама