Lovastatine (DCI)

Синоними: Mevacor (MSD), Mevinacor (MSD).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата , бременност и лактация, активни чернодробни заболявания, напреднала ХБН.
Обикновено се понася добре. Страничните прояви са леки и преходни и много рядко налагат прекъсване на лечението. Наблюдават се гастро-интестинални прояви, зачервяване на кожата, пруритус, отпадналост, миалгии, мускулни крампи, повишение на КФК, повишение на серумните трансаминази, вътречернодробна холостаза. Много рядко – потискане на хемопоезата.
При едновременно лечение с имуносупресивни лекарства максималната дневна доза на ловастатина е 20 mg. Да не се комбинира с гемфиброзил.
Преди започване на лечението пациентът се поставя на стандартна, намаляваща холестерола диета, което се спазва през целия курс. Таблетките се приемат с храна
Лечението се започва с начална дневна доза 20 mg еднократно с вечерята. Постепенно дневната доза се увеличава в интервал от четири седмици максимално до 80 mg, давана наведнъж или в няколко приема. При пациенти с много високи стойности на общия серумен холестерол началната доза може да бъде 40 mg.
20 – 80 mg/24 h.
Прилага се при първична хиперлипопротеинемия от ІІ А и ІІ Б тип, в случаите когато диетичното лечение не е довело до задоволителни резултати.
Ловастатинът е специфичен инхибитор на 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А (HMG CoA) редуктазата, получен от щамове на Aspirgillus terreus. След орално приложение се хидролизира до бета-хидроксиацидна форма, която е основният метаболит, инхибиращ HMG CoA-редуктазата. Последният катализира конверсията на HMG CoA към мевалонат, който е ранният и ограничаващ етап в биосинтезата на холестерола. Ловастатинът намалява съдържанието на холестерол в LDL и в VLDL, намалява плазмените нива на апопротеин В (Аро В) и триглицеридите и повишава съдържанието на холестерол в HDL. В терапевтични дози препаратът не блокира напълно HMG CoA-редуктазата, което позволява да се образуват биологично необходимите количества мевалонат. Той не потиска стероидогенезата. Екскретира се с фекалиите в 83%, а с урината – 10 %. При перорално приемане се резорбира 30% от внесеното количество.
Tabl.x 20 mg et x 40 mg.
 

Реклама