L-Valine (Leopold & Co)

Лекарствени форми: Fl. x 250 ml.

Действие: В една банка от 250 ml разтвор се съдържа 12,5 g (5 %) L-валин. L-валинът намалява плазмените нива на церебротоксичния HN3 и чрез компетитивна инхибиция на хемато-енцефалната бариера предотвратява навлизането в мозъка на ароматните киселини и на метионина, които са прекурсори на комапродуциращите субстрати.

Показания: Прилага се за инфузионна терапия на хепаталната енцефалопатия и хепатална кома като добавка към тоталното парентерално хранене.

Обичайна дозировка: Прилага се в бавна капкова инфузия по 250 – 500 ml/24 h.

 

Реклама