Lysosteril (Berlin-Chemie)

Лекарствени форми: Fl. x 500 ml.

Състав: В 1000 ml разтвор с редестилирана вода се съдържат: Lysini hydrochloridum 12,79 g, Natrii chloridum 2,68 g, Kalii chloridum 1,27 g, Sorbitol 50,0 g, H+ 70 mmol, Na+ 46 mmol, K+ 17 mmol, Cl- 133 mmol, общ азот 1,95 g. Енергийна стойност – 1044 kj (200 kcal).

Действие: Представлява балансиран изотоничен разтвор за корекция на метаболитната алкалоза. При метаболизирането на лизина се освобождават свободни водородни йони, които подкиселяват организма и коригират метаболитната алкалоза. Съпътстващите я хипокалиемия и хипохлоремия също се коригират от лизостерила.

Показания: Метаболитна алкалоза от различен произход включително и след повръщане. Прилага се и за подкиселяване на урината.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се във венозна капкова перфузия с максимална скорост 4 ml/kg/h, в дневна доза 10 – 20 ml/kg под контрол на газовия анализ на кръвта и нивото на кали в серума.

Странични ефекти: При свръхдозиране съществува риск от настъпване на ацидоза и хиперкалиемия.

Противопоказания: Ацидоза, хиперкалиемия, ХБН, генетично обусловена непоносимост към фруктоза.

 

Реклама