Magnesium pidolate (DCI)

Синоними: Solumag (Boehringer Ingelheim), Mag 2 (Meram - France), Mag 2 (Sapos - Grem.), Mag 2 (Theraplix), Top Mag (Lab. Genevrier), Efimag (Lab. Rosa-Phytophama).

Лекарствени форми: Solumag - sol. pro usu interno sachet x 1, 5 g; Mag 2 (Meram) - sol. pro usu interno amp. x 1, 5 g/10 ml, amp. x 1, 0/10 ml pro inj.; Mag 2 (Sapos) - sol. pro usu interno amp. x 1, 5 g/10 ml, sachet x 4, 0 g (122 mg или 5 mmol Mg++); Mag 2 (Theraplix) - amp. pro usu interno x 1, 5 g/10 ml; Top Mag - sachet x 2, 25 g; Efimag - sachet x 2, 25 g.

Състав: В една сашета Solumag и в една ампула за орална употреба Mag 2 се съдържат по 1, 5 g магнезиев пидолат или 125 mg (5 mmol) Mg++. В една ампула за инжекциозна употреба Mag 2 се съдържа 1, 0 g магнезиев пидолат или 81, 5 mg (3, 3 mmol) Mg++. В една сашета за орална употреба Top Mag и Efimag се съдържа 2, 25 g магнезиев пидолат или 190, 5 mg Mg.

Действие: Магнезиевите катийони са предимно интрацелуларно локализирани и се намират в тясно взаимодействие с клетъчните структури. Магнезият е необходим за протичането на голям брой биологични процеси - влияе на синтеза и разграждането на ДНК и РНК, участва в регулацията на пермеабилитета на клетъчните мембрани, при деленето на клетъчното ядро и синтеза на пептидите, явява се кофактор на различни ензимни реакции. Той увеличава прага на стимулацията на нервните влакна, като потиска ацетилхолина в нервномускулните синапси и редуцира нервномускулното провеждане. Намалява периферното съдово съпротивление и АН.

При намаление на серумната концентрация на Mg++ под 17 mg/l (0, 7 mmol/l) се развива магнезиев дефицит, който при стойности под 12 mg/l (0, 5 mmol/l) е тежък и може да се прояви клинически с тремор, мускулна слабост, повишена нервно-мускулна възбудимост, тетанчни кризи, атаксия, психични смущения - възбуденост, безсъние и други, с ритъмни нарушения - екстрасистолия, тахикардия и с диспептични прояви - диария.

След орално приемане се абсорбира максимално до 50 % от приетото количество. Абсорбцията се осъществява по цялата дължина на тънките черва, но главно в дуоденума. Почти 2/3 от интрацелуларния магнезий се разпределя в костната тъкан, а останалата 1/3 - в гладката и набраздената мускулатура, а така също и в еритроцитите. Магнезият се елиминира главно с урината. Около 70 % от плазменият магнезий търпи гломерулна филтрация, като 95 - 99 % от това количество се реабсорбира в тубулния апарат и само по-малко от 5 % се излъчва в дефинитивната урина.

Показания: - При изолиран или съчетан магнезиев дефицит. При комбинация с калциев дефицит се препоръчва преди започване на лечението с калциеви препарати да се проведе корекция на магнезиевия дефицит.

- За лечение на функционалните прояви при кризи от безпокойство с хипервентилация (конституционална тетания, известна още като спазмофилия).

Особености на приложение и дозировка:

При деца и кърмачета се прилага венозно или мускулно по 0, 3 - 0, 4 mmol/kg/24 h (1 - 1, 5 ml/kg/24 h Mag 2). Перорално се дозира по 0, 4 - 1, 2 mmol/kg/24 h без да се надминава дневна доза 300 - 400 mg (2 - 3 сашети Solumag или ампули Mag 2) дневно. При деца венозно се внася само в клинична обстановка!

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

ОБН и напреднала ХБН с креатининов клирънс под 0, 08 ml/s.
При перорално внасяне може да се наблюдават стомашно-чревни прояви - коремни болки, диария. При мускулно внасяне има болка на мястото на инжектирането, а при венозно - метален вкус в устата, вазодилатация с прилив на топли вълни. Тези прояви може да се избегнат с венозна перфузия. В случай на инциденти може да се приложат парентерално или per os антихистаминови препарати.
При едновременно приложение с калциеви или тетрациклинови препарати трябва да се спазва най-малко 3-часов интервал от вземането на магнезия. Калий-задържащите диуретици намаляват секрецията на магнезия.
При доказан магнезиев дефицит у възрастни се прилага per os по 300 - 400 mg/24 h (12, 5 - 17 mmol) - по 1 сашета Solumag или по 1 ампула за орална употреба Mag 2 три пъти дневно в чаша с вода по време на хранене. В случаите с тежък магнезиев дефицит, както и при синдром на лошо чревно всмукване, лечението се започва с венозно или мускулно приложение на Mag 2 в дневна доза 150 - 200 mg (6 - 8 mmol), разпределени в 3 инжекции. За да се избегнат страничните ефекти е по-добре да се приложи във венозна перфузия с физиологичен разтвор или разтвор на глюкоза. За да се избегне транзиторна хипермагнезиемия не се препоръчва скоростта на вливането да надвишава 1 mmol/min (24 mg/min или 2 - 3 ml/min).
 

Реклама