Mannitol (DCI)

Синоними: Mannitol (Sopharma), Mannitol Troyapharm), Mannitol (Hausmann), Mannitol Infusion (Bichsel).(

Лекарствени форми: Mannitol (Sopharma, Troyapharm) – amp.18% x 50 ml, fl.10% x 500 ml; Mannitol (Hausmann) – fl.20% x 250 ml et 10 % x 500 ml; Mannitol Infusion – fl.10% x 250 ml et 20% x 500 ml.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Манитолов тест при ОБН – венозно се инжектират 75 ml 18% разтвор на манитол и ако се получи минутна диуреза над 40 ml/min, се касае за функционален стадий на ОБН и лечението с манитол може да продължи.

За лечение на мозъчен оток и остър глаукомен пристъп се прилага 10% разтвор на манитол по 15 – 20 ml/kg в капкова нифузия в продължение на 30 min.

За профилактика на ОБН по време на големи хирургични интервенции предоперативно се започва капкова инфузия на 10 – 20 % разтвор на манитол по 250 – 500 ml/24h в продължение на 3 – 4 дни.

На деца не се прилага по 10 ml/kg /24h (5 или 10% разтвор) в инфузия със скорост 10 – 15 gtt/kg/min.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Приложението на манитол е противопоказно в органичната фаза на ОБН, понеже отделянето му през бъбреците е намалено и тъй като е осмотично активно вещество, може да настъпят увеличение на обема на циркулиращата кръв, претоварване на сърцето и остър белодробен оток, тежка сърдечна недостатъчност, дехидратация.
Разстройства във водно-електролитна обмяна особено при болни със сърдечна недостатъчност – обезводняване и хипонатриемия. При болни с белодробно-сърдечна недостатъчност може да се влоши състоянието. Може да се наблюдават прояви на свръхчувствителност към манитола.
Прилага се в бавна венозна инфузия 10% или 18% (20%) разтвор на манитол от 50 – 500 до 1000 ml.
Прилага се най-често в ранния олигоануричен стадий на ОБН за разграничаване на функционалната от органичната ОБН като манитолов тест. Използва се и при мозъчен едем и при воден бял дроб, а също така и при операции с изкуствено кръвообращение и профилактично при големи операции с опасност от шок и ОБН.
Приложен венозно под формата на хипертонични разтвори манитолът практически не се метаболизира и се елиминира изцяло чрез гломерулна филтрация без да се абсорбира в тубулите. В тубулите се създава високо осмотично налягане, което води до облигатно елиминиране на вода и в по-слаба степен на електролити. В терапевтични дози излъчването на калиеви йони и на алкалии не се променя. Екскрецията на калция и магнезия се увеличава паралелно с екскрецията на натрия. Ефективен е и при състояния на ацидоза и на алкалоза.
 

Реклама