Maprotiline (DCI)

Синоними: Ludiomil (Novartis), Aneural (Wieth), Deprilept (Promonta), Maprolitin-Neuraxpharm (Neuraxpharm), Maprolitin HCl-Ratiopharm (Ratiopharm), Psymion (TAD).

Лекарствени форми: Ludiomil - drag. x 10 mg, x 25 mg, x 50 mg et x 75 mg, sol. 2% fl. x 50 ml (1 gtt = 1 mg), amp. x 25 mg/2 ml; Aneural - film-tabl. x 10 mg, x 25 mg, x 50 mg et x 75 mg; Maprolitin-Neuraxpharm - film-tabl. x 25 mg, x 50 mg et x 75 mg, amp. x 25 mg/2 ml; Maprolitin HCl-Ratiopharm - film-tabl. x 25 mg, x 50 mg et x 75 mg; Psymion - film-tabl. x 25 mg, x 50 mg et x 75 mg.

Действие: Мапротилинът е първият представител на тетрацикличните антидепресанати, внедрен в терапевтичната практика. Той притежава един добре балансиран спектър на фармакологична активност - антидепресивно и анксиолитично действие, добре изразено антихистаминово действие и сравнително умерен антихолинергичен ефект. Антидепресивното му действие се обуславя от инхибиране на обратното залавяне на норадреналина, без да повлиява серотонина. Той повишава настроението, повлиява благоприятно тревожното състояние, вътрешното напрежение и психомоторната потиснатост при депресивно болните, а така също и соматичните нарушения, които стоят на преден план в картината на маскираната депресия.

След орално приемане мапролитинът се абсорбира бавно, но напълно. Максимална плазмена концентрация се достига след 6 - 16 h. При обичайни плазмени терапевтични концентрации с протеините се свързва в 88%. Плазменият полуживот на непроменената субстанция е средно 43 h. Метаболизира се главно в черния дроб и основният му метаболит - дезметилмапротилин има антихистаминова и слаба холинолитична активност. Елиминира се главно под формата на метаболити, предимно с урината и отчести с фекалиите.

Показания: При психогенни, соматогенни и други депресии в детско-юношеската възраст, дистимии, апатии, психосоматични или соматични заболявания с депресивна симптоматика.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни лечението се провежда обикновено с дневна доза 50 - 75 mg, разпределена в 2 - 3 приема, перорално. В зависимост от терапевтичния отговор дозата може да се увеличи постепенно до 150 mg дневно или да се намали. При тежки депресивни състояния може да се приложи венозно в капкова инфузия, като 25 - 50 mg се разреждат в 250 ml изотоничен разтвор на NaCl или глюкоза и се перфузират в продължение на 2 h.

При деца над 5 годишна възраст се прилага по 1 - 3 mg или по 1 до 3 капки от 2% разтвор на килограм телесна маса дневно. Обикновено не е необходимо да се надвишава доза от 2 mg/kg/24 h. Оптималната доза трябва да се достигне постепенно в продължение на 3 - 4 дни и да се внася на един или 3 приема дневно.

Взаимодействие с други лекарства: Намалява антихипертензивния ефект на гванетидина и клонидина. При комбинация с атропин и други холинолитици води до засилване на атропиноподобните ефекти, а при едновременно приложение с адреналин, норадреналин, анорексигени и бронходилататори - до тахикардия, хипертония, ритъмни нарушения.

Странични ефекти: Световъртеж, отпадналост, ксеростомия, кожни алергични прояви, артериална хипертония.

Противопоказания: Бременност, кърмачки, епилепсия, глаукома, тежки бъбречни и чернодробни заболявания, аденома на простатата, водачи на МПС.

 

Реклама