Medroxyprogesterone (DCI)

Синоними: Provera (Upjohn), Prodasone (Upjohn), Farlutat (Farmitalia C. Erba).

Лекарствени форми: Tabl. x 100 mg, x 200 mg, x 250 mg et x 500 mg; Depo-Provera – amp. x 150 mg/3 ml, x 500 mg/3,3 ml et 1,0 g/6,7 ml; Depo-Prodasone – fl. x 500 mg/3,3 ml pro inj. i.m.; Farlutal – susp. fl. x 50 mg/2,5 ml et x 1,0 g/5 ml pro inj.

Действие: Медроксипрогестерон ацетатът е синтетичен противотуморен препарат с гестагенно действие. Той е ефективен при хормонално зависимите злокачествени тумори с много добро повлияване на метастазите в меките тъкани и костите.

Показания: Прилага се при иноперабилен, рецидивиращ или метастазиращ карцином на млечната жлеза, ендометриума и бъбреците.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се перорално по 200 – 800 mg дневно продължително време. Депо-препаратът се прилага мускулно по 0,5 – 1,0 g веднъж месечно. Може да се приложи и в значително по-високи дози – по 0,5 – 1,0 g ежедневно до обща сумарна доза 40,0 – 60,0 g.

Странични ефекти: Рядко – гадене, главоболие, замайване, задръжка на течности. Развиват се олигоменорея или аменорея, намаление на либидото. Понякога се наблюдават смущения в чернодробните функции, уртикария, сърбеж.

 

Реклама