Mefloquine (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба: Таблетките не трябва да се вземат на гладно и се приемат най-малко с 250 ml вода.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на лариам с хинин, хинидин или бета-блокери може да доведе до ЕКГ нарушения или до сърдечен арест. Едновременното приложение на мефлоквин с хинин или хлороквин повишава риска от конвулсии.

Странични ефекти: Гадене, повръщане, главоболие, миалгия, повишение на температурата, болки в корема, диария, загуба на апетит, лесна умора, кожни алергични прояви. При продължително прилагане за профилактика на маларията може да се наблюдават: повишение на трансаминазите, левкоцитопения, тромбоцитопения, намаление на хематокрита.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, бременност.

За лечение на леки и умерени форми на малария у възрастни, причинена от чувствителни на мефлоквин породи на Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax се дават per os еднократно 5 таблетки (1,25 g ) мефлоквин с най-малко 250 ml вода. За профилактика на маларията се приема по една таблетка (250 mg ) лариам веднъж седмично в продължение на 4 седмици.
Прилага се за лечение на остра малария, причинена от Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax.
Мефлоквинът е 4-хинолинметанолов дериват с изразено шизонтоцидно действие. Излъчва се бавно от организма – за 13 до 24 дни.
Tabl. x 250 mg.
Lariam (Roche).
 

Реклама