Menadione (DCI) = Vitamin K3

Синоними: Vitamin K3 (Sopharma), Vitamin K3 (Balkanpharma), Kavitamin (Galenica), Synkavit (Roche), Bilkaby (Lab. Bailly-Speab), Vikasol (Medexport).

Лекарствени форми

Действие

Показания

  • mal absorbtion syndrome, хронични диарии, квашиоркър с гастроентерит;

  • продължителна терапия с широкоспектърни антибиотици;

  • лечение с големи дози орални антикоагуланти, изониазид, PAS, аспирин и салицилати;

  • хепато-билиарна инсуфициенция – обструкция, жлъчни фистули;

  • интоксикация с ратицидни средства;

  • хипопротромбинемии при новородени и недоносени деца.

Особености на приложение и дозировка

При деца се прилага в следните дози:

Възраст

Дозировка

новородени

до 4 mg

до 1 година

2 - 5 mg

от 1 до 2 години

6 mg

от 2 до 4 години

8 mg

от 4 до 9 години

10 mg

от 9 до 14 години

15 mg

Странични ефекти

Противопоказания

: Бременност, свръхчувствителност към препарата.
: У новородени е наблюдаван керниктер.
: Профилактично при възрастни се прилага в малки дози – 2 – 5 mg дневно. При кръвоизливи или при риск от кръвоизливи се прилага по 10 – 30 mg перорално или по 10 – 15 mg мускулно.
: Прилага за профилактика и лечение на хеморагии, причинени от липса на Vit. K:
: Vitamin K3 се получава синтетично и е водноразтворим. Той спомага да синтезата на протромбин в черния дроб, повишава протромбина в кръвната плазма и ускорява съсирваемостта на кръвта. Участва и в синтезата на други фактори на кръвосъсирването – VІІ, ІХ, Х. Той е ефективен главно при хипотромбинемия, която може да се развие при предозиране на кумаринови антикоагуланти, при продължителна терапия с големи дози широкоспектърни химиотерапевтици, при заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, при интоксикация с ратицидни средства. При лечение с Vit. K3, терапевтичния ефект настъпва след 2 – 3 дни, поради това че, активирането на ензимните системи в черния дроб настъпва бавно. Резорбира се сравнително бързо, метаболизира се в черния дроб, преминава плацентарната бариера.
: Vitamin K3 drag. x 10 mg, amp. x 10 mg/1 ml; Kavitamin – drag. x 10 mg; Synkavit – tabl. x 10 mg, amp. x 10 mg/1 ml; Bilkaby – tabl. x 2 mg; Vikasol – tabl. x 15 mg.
 

Реклама