Mepacrini hydrochloridum (Ph.I.)

Синоними:Acrichinum (Medexport), Atebrin (Sanofi Winthrop).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Функционална недостатъчност на черния дроб и бъбреците, психични заболявания. Относителни противопоказания: неустойчива психика, холемия. 
Жълтеникаво оцветяване на кожата и видимите лигавици, което е транзиторно. При предозиране – безсъние, обща слабост, “акрихиново опиване”, “акрихинова психоза”, полиневрити.
За лечение на маларията се прилага по 100 mg три пъти дневно, като курсът на лечение се прилага в 3 цикъла: първият трае 5 дни, вторият и третият по 3 дни с интервали между отделните цикли по 7 – 10 дни.
Прилага се за профилактика и лечение на малария терциана и малария квартана, макар и рядко през последните години. Освен като противомаларично средство се използва и като противоглистно средство, при кожна лайшманиоза.
Мепакринът има шизонтотропно действие, което се дължи на конкурентния антагонизъм спрямо рибофлавина, който е необходим за развитието на маларийните плазмоиди. Под въздействието на акрихина в плазмоидите настъпват някои структурни промени, свързани с деструкция на цитоплазмата, но без засягане на ядрото на шизонтите. Той е активен спрямо гаметите на малария терциана и квартана, но не и на тропическата малария. Резорбира се бързо, но се отделя от организма много бавно – до 3 седмици след последната доза.
Tabl. x 50 mg, x 60 mg et x 100 mg.
 

Реклама