Mephentermine (DCI)

Синоними: Mephentermin (Salutas Fahlberg-List), Mephentermin (Germed), Wyamine (Wyet Lab. Inc).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Перорално се прилага при артериална хипотония от различен произход по 1 – 2 дражета сутрин и на обед. Повторната доза не бива да се дава по-късно от 14 h – нарушение на съня поради централното му стимулиращо действие. Парентерално – i.m. или i.v. се назначава при тежки състояния на остра циркулаторна недостатъчност по ½ - 1 ампула 1 – 2 пъти дневно. При шокови състояния се включва във венозна инфузия по 1,5 mg/kg разреден в Serum Glucosae и се влива със скорост на перфузията 1 mg/min.
АХ, мозъчно-съдова болест, болест на Raynaud, колагенози.
Не се препоръчва комбинираното му приложение с фенотиазинови препарати и инхибитори на МАО.
Безсъние, гадене, сърцебиене, тахифилаксия.
Прилага се при остра кардиоциркулаторна недостатъчност, артериална хипотония, кардиогенен, травматичен и оперативен шок.
Синтетичен симпатикомиметик със смесено действие. Повишава умерено артериалния тонус и периферното съдово съпротивление, без да влошава тъканната перфузия. Има позитивен инотропен, батмотропен и хронотропен ефект. Повишава АН. Като скъсява рефрактерния период, предотвратява ритъмни нарушения.
Drag. x 10 mg; Amp. x 30 mg/2 ml.
 

Реклама