Mercaptamine (DCI)

Синоними: Lambratene (Braco).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- За лечение с отравяния с антимонови и арсенови сьединения.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Рядко се наблюдават диспептични прояви.
За профилактика на страничните ефекти на льчетерапията се прилага по 2 таблетки (400 mg) per os 2 – 3 h преди или непосредствено (30 – 40 min) преди обльчването. С лечебна цел се прилага по 2 таблетки на всеки 8 h, а при тежки случаи по 400 mg/3 h.
- За профилактика и лечение на уврежданията, причинени от радио- и рентгенотерапия.
Меркаптаминьт има сулфхидрилна група в молекулата си. Той притежава редукционна активност и обезврежда сьединенията и радикалите с окисляваща активност – водороден прекис, атомен кислород и други, образувани под вьздействието на йонизиращата радиация. Освен това той стимулира синтезата на гликокортикостероиди, а така сьщо и липидната обмяна.
Tabl. x 200 mg.
 

Реклама