Metampicilline (DCI)

Синоними: Suvipen (LTM Sarbach)

Лекарствени форми

Действие:

След орално приемане се абсорбира добре и максимална серумна концентрация се получава след 2 часа. Преди да бъде абсорбиран, орално приетия метампицилин търпи в храносмилателния тракт биотрансформация в ампицилин. Тази трансформация не е пълна, тъй като 10-15% от приетия метампицилин се установява непроменен в жлъчката. Елиминацията на антибиотика възпроизвежда точно тази на ампицилина и става главно с урината под активна форма – 30 –40% от абсорбираната доза. Значително по-малка част се екскретира с жлъчката, където се установява смес от ампицилин и метампицилин. При хемодиализа се излъчва около 24% от приетата доза.

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Алергия към пеницилини. Вирусни инфекции, главно инфекциозна мононуклеоза, поради нарстване на риска от кожни инциденти.
Да не се дава едновременно с алопуринол, защото нараства риска от кожни алергични реакции.
Алергични реакции, главно уртикария, еозинофилия, оток на Квинке, затруднения в дишането, радко анафилактичен шок. Кожни макулопапулозни обриви от алергично и неалергично естество. Стомашно-чревни прояви – гадене, повръщане, диария. Кандидоза. Рядко са наблюдавани анемия, левко- и тромбоцитопения, транзиторно повишение на аминотрансферазите, остър интерстициален нефрит. Приложен във високи дози при болни в терминален стадии на ХБН може да причини прояви на енцефалопатия – смущения в съзнанието, ненормални движения, конвулсивни гърчове.
: Средната дневна доза при възрастни е 2g или 4 таблетки по 500mg, разпределени в 2 или 4 приема за предпочитане половин час преди ядене. При тежки инфекции тази доза може да бъде повишена в зависимост от тежестта на заболяването. При I и II степен ХБН и при болни на хемодиализа се прилага в обичайната дозировка. При болни в напреднал и терминален стадии на ХБН ефектът на една доза продължава около 6 пъти по-дълго време, отколкото при лица с нормална бъбречна функция, поради което при креатинов клирънс под 0,17ml/s метампицилинът се прилага по 500mg през 12 часа.
: Метампицилинът се прилага за лечение на инфекции на бронхо-пулмоналната система, бъбреците, уро-гениталната система, храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към него микроорганизми. Важна индикация за приложението на метампицилин са инфекциите на жлъчните пътища и жлъчния мехур, тъй като в жлъчката се установяват твърде високи концентрации на метампицили и ампицилин. Прилага се още в гинекологичната, оториноларингологичната и стоматологичната практика.
Метампицилинът е бактерициден беталактамен антибиотик от групата на аминопеницилините. Неговият спектър на антибактериално действие обхваща: стрептококи от група А, от група D и Steptococcus mitis, sanguis et faecalis, пневмококи, гонококи, менингококи, лептоспири, Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes, Clostridium, Fusobacterium, Esch. coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Brucella, Bibrio cholerae, Staphylococcus aureus, непродуциращи пеницилиназа щамове. Резистентни на метампицилин са: продуциращи пеницилиназа стафилококи, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus rettgeri, Providencia, Pseudomonas, Acinetobacter, микоплазми, хламидии, рикетзии.
: Tabl. x. 500mg.
 

Реклама