Methohexital (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

  • За въвеждане в наркоза.

  • За допълнение на други анестетични средства.

Странични ефекти: Болка на мястото на инжектирането, тромбофлебити, ларингоспазъм, бронхоспазъм, депресия на дишането до апнея, саливация, хълцане, мускулни потрепвания до конвулсии, делир, главоболие, гадене, повръщане, безпокойство, кожни алергични реакции. Случайното инжектиране в артерия е опасно - води до некроза на тъканите на крайника !!

Противопоказания

Взаимодействие с други лекарства

Особености на приложение и дозировка

При възрастни дозировката на бриетала трябва да се адаптира съобразно получения ефект при болния. За въвеждане в наркоза, и за интермитентно инжектиране за поддържане на наркозата се препоръчва 1 % разтвор. Когато за поддържане на наркозата се прилага непрекъсната венозна перфузия се използва 0, 2 % разтвор. За въвеждане в наркоза използваната доза е от порядъка на 50 – 120 mg или 5- 12 ml от 1 % разтвор. С тази индукционна доза се получава обикновено анестезия с продължителност от 5 до 7 min. Скоростта на инжектирането не е точно фиксирана, но е обикновено от порядъка 1 ml от 1 % разтвор (10 mg) за 5 s. За поддържане на анестезията чрез интермитентно инжектиране е необходимо да се внасят по 2 - 4 ml от 1 % разтвор на бриетал (20 – 40 mg) на всеки 4 - 7 min. Някои предпочитат метода на непрекъсната перфузия с разтвор от 0,2 %, като дебита на перфузията се адаптира при всеки болен. Ориентировъчно може да се препоръча скорост 1 gtt/s.

При възрастни за електрическа кардиоверсия предварително се инжектира i.v. bolus диазепам 10 mg и след 15 – 20 min се инжектира стройно венозно за 30 – 60 s метохекситал в доза 2 – 3 mg/kg.

Разтворите се приготвят с вода за инжекционни разтвори, 5% разтвор на глюкоза или изотоничен разтвор на NaCl. За да се получи 1 % разтвор (10 mg/ml) съдържимото на флакона от 500 mg се разтваря с 50 ml разтворител. За получаване на 0, 2 % разтвор за венозна перфузия съдържимото на флакона от 500 mg се разтваря в 250 ml разтворител

: При деца от 3 месеца до 5 години за въвеждане в наркоза се препоръчва ректално приложение на 10 % разтвор на бриетал в доза 20 – 30 mg/kg. По този начин се избягва болката и стреса, съпровождащи венозното инжектиране.
: Вrietal е несъвместим с разтвор на Рингер- лактат, с бактериостатици в разтвора.
: Свръхчувствителност към барбитурати, порфирия. Предпазливо трябва да се прилага при болни от бронхиална астма.
:- За интравенозна анестезия при хирургични интервенции с малка продължителност.
: Methohexital natrium е барбитуров анестетик с много бързо настъпващо и краткотрайно действие. Наркотичният му ефект е от 2 до 3 пъти по мощен от този на тиопентала. Кратката продължителност на действието му е последица от бързината на неговия трансфер в ЦНС. След венозно внасяне плазмените нива на метохекситала намаляват триекспоненциално. Плазменият му полуживот е около 3,9 h. Метаболизира се в черния дроб чрез деметилиране и окисление. Елиминира се бързо под формата на неактивни метаболити.
: Fl. x 50 ml = 500 mg pulvis.
: Brietal (Lilly).
 

Реклама