Methotrexate (DCI)

Синоними: Methotrexat (Bristol-Myers), Methotrexat farmos (Farmos), Methotrexate (Lederle), Methotrexate (Roger Bellon), Ledertrexate (Lederle), Methotrexat (Lachema), Trixilem (Lemery), Methylaminopterine

Лекарствени форми: Film-tabl. x 2,5 mg et x 10 mg; Amp. x 5 mg, x 20 mg et x 50 mg; Fl. x 500 mg, x 1,0 g et x 5,0 g.

Действие

След приемане per os се резорбира до 60 %. Пикова плазмена концентрация се получава след 1 h. За малките дози (0,1 mg/kg) абсорбцията му е почни пълна.Тя е слаба за големите дози. С плазмените протеини се свързва 50 - 60 %. Дифузира във всички тъкани и се екскретира с урината 60 - 90 % за 24 h в непроменен вид. Плазменият му полуживот след една доза от 30 mg/m2 е трифазен – съответно 0,75 h, 3,5 h u 27 h. Метотрексатът преминава хемато - енцефалната бариера. При големи еднократни дози може да се получат цитотоксични концентрации в ликвора, което има значение за профилактиката и лечението на левкемичните инфилтрати в мозъка.

Приложен i.m. или i.v. има бързо начало на действие, пикови плазмени концентрации се получават за 30 – 120 min. В имуносупресивни дози МТХ почти не се метаболизира. Има бързо настъпващо имуносупресивно действие – след 6 – 8 h от започване на лечението. Екскретира се предимно през бъбреците и в малки количества с фецеса. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания

Като имуносупресор метотрексатът се прилага при ревматоиден полиартрит, полимиозити, увеити, псориазис, дерматомиозит особено при неповлияване от другите средства. Прилага се и в следтрансплантационния период при костномозъчна трансплантация.

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Не бива да се дава комбинирано с препарати които пречат на свързването му с плазмените белтъци: салицилати, нестероидни противовъзпалителни средства, сулфонамиди, тетрациклини, хлорамфеникол, фенитоин и ПАСК, поради засилване на токсичните му ефекти. Препарати, които влияят върху вътреклетъчното постъпване на МТХ се хидрокортизон сукцинат, метилпреднизолон, цефалотин, пеницилин, канамицин, блеомицин, аспарагиназа, винкристин и винбластин. Не бива да се прилага едновременно с антикоагуланти и инхибитори на хемопоезата!

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Препоръчва се по–големите дози метотрексат да се прилагат в бавна венозна капкова инфузия в 5 % разтвор на Serum glucosae 500 ml или повече и в комбинация с неговия антидот Leucovorin. Желателно е урината да се алкализира с натриев хидрогенкарбонат.

Kато имуносупресор се препоръчва предимно перорално лечение в дози 7,5 – 30 mg веднъж седмично, последвано от перорално приемане на 10 mg фолиева киселина на 24 – 48-ия час от приема на МТХ. Може да се прилага под формата на капкова инфузия в доза до 50 mg веднъж седмично, особено при лечение на тежък псориазис.

: Per os: 2,5 – 5 mg/24 h ежедневно до курсова доза 200 – 220 - 300 mg - рядко се прилага. При болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми се използва в комбинация с винкристин, циклофосфамид и преднизолон по 10 mg/m2 венозно първия, петия и деветия ден в 4 - 6 курса през 7 дни. При хорионепителиома се прилага per os или мускулно по 15 - 30 mg дневно в 5 последователни дни, като тази доза се дава неколкократно след пауза от 2 – 3 седмици. При солидните злокачествени тумори се прилага в доза 50 – 60 mg/m2 венозно веднъж седмично.
: Тежко общо състояние, консумативен синдром с кахексия, терминално състояние, депресия на хемопоезата, тежки чернодробни и бъбречни увреждания. Костномозъчна хипоплазия, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, тежко общо състояние, консумативен синдром, бременност.
: При едновременно приложение със салицилати и други нестероидни противовъзпалителни средства, като и с ко-тримоксазолови препарати (бисептол и други) се повишава плазмената концентрация на метотрексата и се увеличава риска от развитие на медуларна аплазия. Миелосупресивният ефект на метотрексата се предотвратява с Leucovorin.
: Безапетитие, гадене, повръщане, диария, стоматит. При по-големи дози и по-продължително приложение – хепатотоксичност, нефротоксичност, хиперурикемия, белодробна фиброза, миелосупресия – левкопения, мегалобластна анемия, невротоксични прояви – парестезии, отслабване на сухожилните рефлекси, парези, депресия, кожни прояви – обриви, дерматит, алопеция.
: Средство на избор за лечение на хорионепителиома. Прилага се още за полихимиотерапия на малигнени лимфоми, по-рядко на бластна левкоза, рак на белите дробове, плоскоклетъчен рак на главата и шията, рак на млечните жлези и маточната шийка, сарком на меките тъкани, несеминомни злокачествени тумори на тестисите, остеогенен сарком.
: Метотрексатът блокира конкурентно и необратимо ензима дихидрофолатредуктаза, който превръща дихидрофолиевата киселина в тетрахидрофолиева. В резултат на това се нарушава биосинтезата на пурини, серин, метионин, тимидилат и други жизненоважни вещества в туморните клетки, което води до потискане на пролиферацията им. Метотрексатът притежава и изразен имуносупресивен ефект, особено при реакции от хуморален тип. Потиска и трансплантационния имунитет.

 

Реклама