Methyclothiazide (DCI)

Синоними: Methyclothiazide (Geneva), Methyclothiazide (Mylan), Methyclothiazide (Lederle), Methyclothiazide (Par), Aquatensen (Wallance), Enduron (Abbott).

Лекарствени форми: Methyclothiazide (Geneva) – tabl.x 2,5 mg; Methyclothiazide (Mylan) – tabl.x 5 mg; Methyclothiazide (Lederle) – tabl.x 5 mg; Methyclothiazide (Par) – tabl.x 2,5 mg; Aquatensen – tabl.x 5 mg; Enduron – tabl.x 2,5 mg et x 5 mg.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Анурия, свръхчувствителност към препарата, терминална ХБН, тежки чернодробни заболявания.
Гастро-интестинални прояви – гадене, повръщане, диария или запек, алергични реакции, интрахепатална холостаза с жълтеница, сиалоаденит, панкреатит, ортостатична хипотония, левкоцитопения, тромбоцитопения, хемолитична анемия, хипергликемия, хиперурикемия.
Да н есе комбинира с литиеви соли.
За лечение на оточния синдром се прилага в дневна доза 2,5 – 10 mg, приета наведнъж сутрин. Предписването на дози над 10 mg24h не се препоръчва. За лечение на АХ се прилага в доза 2,5 – 5 mg/24 h, приета наведнъж сутрин.
За лечение на отоци при застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, бъбречни заболявания, отоци вследствие терапия с гликокортикоиди и естрогени. За монотерапия на АХ или в комбинация с други антихипертензивни средства.
Метиклотиазидът е бензотиадиазинов дериват, аналог на хидрохлоротиазида. Има диуретично и салуретично действие, което е резултат на потискане на бъбречната тубуна реабсорбция на електролитите. Екскрецията на натрий и хлориди се повишава значително. Излъчването на калий също е повишено. Повишението на натриурезата и диурезата започва към втория час от приемането на препарата, достига максимума към 6-ий час и персистира да 24-ия час. Има антихипертензивно действие, чийто механизъм не е напълно изяснен, но вероятно е свързан с намалението на натрия в организма.
 

Реклама