Methylergometrine (DCI)

Синоними: Methylergometrin “Pharmachim” (Sopharma), Metrhergin (Novartis), Ergotyl (Lek), Methylergobrewin (Europharm), Mirotan GAP-Greece).(

Лекарствени форми: Methylergometrin – amp.x 0,2 mg/1 ml,tabl.x 0,125 mg; Methergin - amp.x 0,2 mg, sol.fl.x 10 ml (1 ml = 20 gtt = 0,25 mg); Ergotyl - amp.x 0,2 mg/1 ml; Methylergobrewin – amp.x 0,2 mg/1 ml, drag. x 0,125 mg,sol.fl.x 10 ml; Mirotan – amp.x 0,2 mg/1 ml.

Действие:

Приложен per os има добра и бърза абсорбция в гастро-интестиналния тракт. Ефектът му се проявява след 10 min, а максималната плазмена концентрация се достига за 0,5 h. Post partum абсорбцията му е по-забавена и максимална плазмена концентрация се достига за 3h. При венозно инжектиране ефектът му се проявява след 40 s, а при мускулно приложение - след 7 – 8 min. Метаболизира се интензивно и се излъчва главно с жлъчката. С урината се елиминира само около 3% от внесената доза.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

По време на бременността, през І и ІІ период на родовия акт поради риск от асфиксия на плода, при високо степенна АХ, ИБС, епилепсия, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, миоматозна матка, свръхчувствителност към алкалоиди на моровото рогче.
Те се наблюдават обикновено при предозиране – гадене, повръщане, виене на свят, главоболие, повишение на АН, периферни вазоспастични реакции, ангинозни болки. Изключително рядко се наблюдават кожни алергични реакции, вертигинозни прояви.
При едновременно приложение метилергометринът може да повиши вазоконстерктивния ефект на симпатомиметиците (напр.влизащите в състава на препарати за локална анестезия). Може да се прилага в комбинация с окситоцин, напр. при цезарово сечение след екстракция на плода.
Най-често се прилага мускулно по 1 ампула от 0,2 mg. За ръководене на плацентарния период (т.нар.”метергинова профилактика”), при атония на матката, при много силни менорагии или метрорагии и при цезарово сечение, след екстаркция на плода, може да се приложи много бавно венозно по 0,1 – 0,2 mg. Перорално се прилага по 1 – 2 дражета или по 10 – 20 капки от разтвора (0,125 mg – 0,2 mg) три пъти дневно.
Прилага се при маточни кръвотечения след нормално раждане, цезарово сечение, кюретаж, интеррупцио и други гинекологични операции; при атония на матката; subinvolutio uteri; менорагии и меторагии; за предотвратяване на кръвозагуба по време на плацентарния период; за стимулиране на инволуцията на матката след аборт.
Метилергометринът представлява полусинтетичен дериват на алкалоида на моровото рогче ергометрин, от който се отличава с по-малка токсичност и с по-голяма активност при орално приложение. Той притежава мощна утеротонична активност, която е свързана вероятно със стимулация на алфа-адренергичните рецептори но миометриума. Тази утеротонична активност стои в основата на неговото кръвоспиращо действие при маточни кръвоизливи. Неговият утеротоничен ефект е по-изразен по време на бременност и и особено преди и след раждане. Приложен в малки дози, метилергометринът повишава интензитета и честотата на кантракциите, последвани от период на релаксация на матката. В големи дози той води до повишаване на базалния тонус на миометриума и до появата на мощни и продължителни контракции, което може да причини титанично съкращение на матката и асфиксия на плода. По тези причини метилергометринът не се прилага за усилване на маточните контракции.
 

Реклама