Methylprednisolone acetate (DCI)

Синоними: Urbason Kristal-Suspension (Aventis), Depo-Medrol (Upjohn).

Лекарствени форми: Urbason Kristal-Suspension – amp. x 20 mg/0,5 ml, x 40 mg/1 ml; Depo-Medrol – amp. x 20 mg/1 ml et x 200 mg/5 ml.

Действие: Метилпреднизолоновият ацетат е синтетичен гликокортикоид в кристална суспенсия за мускулно или локално интрасиновално и интраартикуларно приложение. Притежава изразена противовъзпалителна и антиексудативна активност, намалява пролиферацията на съединителнотъканните клетки, намалява пермеабилитета на синовалните мембрани.

Показания: Локално се прилага при остри и хронични бурсити, тендовагинити, дисторзио, периартрити, епикондилити, стилоидити, артрози, ревматоиден артрит, миозити и други. Мускулно се прилага за лечение на ревматични заболявания, неврити и невралгии, предоперативно за профилактика на шокови състояния и други.

Обичайна дозировка: 40 – 120 mg intraarticularis, intrasinovialis, i.m.

Особености на приложение и дозировка: Интраартикуларно се прилага: в големи стави по 20 – 40 mg, в средни стави по 20 mg и в малки стави по 10 mg. Интрабурсално се вкарват по 20 mg. Периартикуларно – по 20 до 100 mg.

Странични ефекти: Както при урбазон.

Противопоказания: Както при урбазон.

 

Реклама