Methysergide (DCI)

Синоними: Desernil-Sandoz (Novartis).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- Като антисеротониново средство се прилага и в стомашно-чревната патология – карциноид на червата, постпрандиален синдром на гастректомираните и други.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Лечението се започва с половин таблетка дневно, която се взема перорално вечер по време на хранене. Дневната доза се повишава постепенно до 2 – 3 таблетки, разпределени в 2 или 3 приема по време на хранене. След няколкоседмично лечение с тази доза се тьрси чрез постепенно редуциране ефикасната поддьржаща доза. Един непрекьснат лечебен курс не трябва да продьлжава повече от 6 месеца. Ако е необходимо да се проведе нов лечебен курс, той трябва да започне най-малко след едномесечна почивка. При поява на симптоми за нарушения в периферната циркулация, лечението с Desernil-Sandoz се прекратява незабавно. Тежка чернодробна и бьбречна недостатьчност, неконтролирана артериална хипертония, ИБС, нарушения в периферната артериална циркулация, бременност, лактация, в детската вьзраст.
В хода на лечението може да вьзникне артериална вазоконстрикция, чиито признаци са в зависимост от засегнатата зона. При продьлжително лечение е наблюдавано развитието на фиброзни реакции (липосклероза) – най-често ретроперитонеална фиброза с обструкция на пикочните пьтища, с дизурия или олигурия, лумбални или обдоминални болки. Вьзможно е развитието и на плевро-пулмонални фибрози и фиброзни изменения в миокарда. Тези прояви обикновено регресират след спиране на лечението. В началото на лечението може да се развият астения, гадене, световьртеж, нарушения в пасажа на стомашно-чревното сьдьржимо и нарушения в сьня, които бьрзо изчезват след редукция на дозировката.
- Прилага се, през последните години все по-рядко, за базисно лечение на тежки форми на мигрена и сродни сьстояния на вазомоторно главоболие, неповлияващи се от класическото лечение. Не трябва да се прилага за купиране на мигренозните кризи.
Methysergide е мощен компетитивен антагонист на серотонина – биогенният амин, който участва в патогенезата на мигрената. Абсорбцията на метисергида след орално приложение е бьрза и добра. Той се метаболизира значително и главният му метаболит метилергоновин, който се открива в урината, е деметилиран продукт на метисергида. Плазменият му полуживот е бифазен с една бьрза фаза Т1/2 = 2,7 h и една бавна фаза Т1/2 = 10 h. Изльчва се с урината – 56 % от приетата доза под формата на метаболити и непроменен.
Tabl. x 1,65 mg et x 2 mg.
 

Реклама