Mezlocilline (DCI)

Синоними: Mezlin (Miles Pharm.), Baypen (Bayer Pharma)

Лекарствени форми

Действие:

Абсорбцията му в стомашно-чревния тракт е незначителна поради което се прилага само парентерално. Плазменият му полуживот е 60 минути. Нивото на свързване с плазмените протеини е 30%. Достига терапевтични концентрации в мускулите, черния дроб, костите и кожата. Прониква в бронхиалните секрети и ликвора. Елиминира се с урината 60% и с жлъчката 20%.

Показания

Страничин ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка

Разтворът за венозно приложение се подготвя, като всеки грам мезлоцилин се разтваря в 10ml дестилирана вода, физиологичен разтвор или 5% разтвор на глюкоза и след това се доразрежда допълнително с разтвор за венозна инфузия. Разтворът не бива да бъде повече от 10%. За мускулно приложение разтворът се приготвя като 1g мезлоцилин се разтваря с 3-4ml 0,5-1% разтвор на лидокаин, който не бива да се съдържа норадреналин. Мускулно разтворът се инжектира за 12 – 15 s.

: На кърмачета, деца и бъзрастни с нормални бъбречни функции се прилага при тежки инфекции в дневна доза 200-300 mg/kg телесна маса, разпределено в 4-6 приема, венозно или по-рядко мускулно. Инжектира се венозно струйно за 3-5 минути или в капкова инфузия за период от 30min в единична доза 4,0g/6h (16g/24h). При особено тежки инфекции дневната доза може да се увеличи на 350mg/kg телесна маса, но не по-вече от 24g. При инфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa, особено при имуно супресирани болни с гранулоцитопения, е наложително да се комбинира с аминогликозиди или цефалоспорини. На новородени, вкл. и недоносени, се прилага в доза 160-200mg/kg/24h, разпределена в 2 апликации през 12 часа. При болни с ХБН и клирънс на креатинина под 0,66ml/s дозата се редуцира наполовина, а при клирънс под 0,16ml/s се прилага в насищаща доза 80mg/kg и поддържаща доза 40mg/kg/12h.
Свръхчувствителност към пеницилинови препарати, тежки чернодробни увреждания.
Предоперативно мезлилицинът трябва да се прилага предпазливо, защото удължава нервно-мускулната блокада на миорексантите (vecuronium). Не трябва да се смесва в една спринцовка с аминогликозид, защото инактивира последния.
Рядко води до развитие на алелргични реакции. При по-продължително лечение в отделни случаи може ад се развие хипокалиемия. Наблюдавани са случаи на псевдомембранозен колит, хематологични реакции – тромбоцитопения, левкоцитопения, позитивиране пробата на Кумбс, еозинофилия, повишаване активността на аминотрансферазите и алкалната фосхатаза, повишаване серумния билирубин.
: Прилага се за лечение на тежки инфекции на бронхо-пулмоналната система – пневмонии и белодробни абсцеси, абдоминални инфекции – перитонити, холецистити, холангити, чернодробни абсцеси и други, инфекции на бъбреците и пикочните пътища и септицемии, причинени главно от Gram(-) микроорганизми и особено от Pseudomonas aeruginosa и от ентеробактерии.
Мезлоцилинът е полусинтетичен широкоспектърен антибиотик от групата на ацилуреидопеницилините. Има бактерициден тип на действие. Антибактериалният му спектър е насочен срещу май-важните патогенни аеробни Gram(-) бактерии, като включва родовете Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Escherichia, Haemophilus и срещу Bacteroides и други анаероби. Има отличен инхибиращ ефект и срещу Gram(+) микроорганизми, включително Streptococcus faecalis (Entrococcus). Неактивен е спрямо пеницилиназапродуциращите щамове на Staphilococcus aureus, хламидии, микоплазми и рикетзии.
: Mezlin – fl. x 1g, x 2g, x 3g, x 4g суха кристална субстанция + разтворител; Baypen –fl. x 500mg, x 1g, x 2g, x 5g + разтворител.
 

Реклама