Miconazole (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми

Действие:

При орално приложение ентералната абсорбция на миконазола е умерена и променлива. Свързва се с плазмените протеини до 98,5 % от внесеното количество. Прониква добре непроменен в черния дроб, в мускулите, кожата, окото. След венозно приложение прониква в слаби концентрации в цереброспиналната течност. Миконазолът се метаболизира в черния дроб в неактивни метаболити, които се излъчват главно с фекалиите и по-малко с урината.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, макар че тератогенен ефект не е доказан.
При перорално приложение рядко се наблюдават гастро-индестинални прояви – гадене, повръщане и диария. Изключително рядко са наблюдавани психични прояви под формата на халюцинации. Рядко – кожни алергични реакции, астения, главоболие, хипотония. При отделни случаи – тромбоцитопения, анемия. Анафилактоидните реакции, които се наблюдават понякога при венозно вливане, се дължат на някои от съставките на ексципиента.
Противопоказана е комбинацията му с орални антикоагуланти тип антивитамин К и със сулфаниламидни хипогликемизиращи препарати, на които потенцира силно действието. Да се комбинира предпазливо с фенитоин.
Таблетките се приемат по време на ядене. Оралният гел се приема в интервалите между храненето или 10 min след нахранване и трябва да се задържи в устата 2 – 3 min, преди да се погълне. Разтворът за венозна перфузия се приготвя с изотоничен разтвор на натриев хлорид или Serum Glucosae и се внася в бавна перфузия – за 1 – 2 h под непрекъснат медицински контрол. При настъпване на анафилактоидна реакция перфузията се прекъсва и се инжектира венозно урабазон, а при нужда се подава кислород.
За лечение на микози на храносмилателния тракт се прилага per os в дневна доза 1,0 g (8 таблетки), разпределена в 4 приема, в продължение на 10 дни. Профилактично се дава в дневна доза 750 mg (6 таблетки), докато трае рискът или ако е перманентен – по 750 mg дневно в продължение на 5 дни всеки месец. Във венозна перфузия се прилага само в болнична обстановка за лечение на системни микози в дневна доза от 0,6 до 3,6 g, разпределена в 3 перфузии. За профилактика на кандидоза при имуносупресирани болни се влива по 600 mg до 1,2 g дневно венозно. Под формата на орален гел се прилага по две дозировъчни лъжички от 2,5 ml четири пъти дневно (в една дозировъчна лъжичка има 62,5 mg миконазол). За лечение на кандидозни вулвовагинити се прилага по 1 овула от 400 mg всяка вечер в 3 последователни дни, а при запуснати случаи – 6 дни. От овулите по 100 mg се въвежда по 1 вагинално сутрин и вечер в продължение на 7 дни. Гинекологичният гел се внася интравагинално по 5,0 g с помощта на градуирания апликатор всяка вечер преди лягане в продължение на 14 дни. По време на мензис лечението не бива да се прекъсва.
Рer os намира приложение за лечение на микози на храносмилателния тракт (хранопровод, стомах, черва, ано-ректална кандидоза), за стерилизиране на едно огнище на чревна кандидоза, което би могло да служи за източник на реконтаминиране или рецидивиране на вагинални или кожни локализации, за профилактика на кандидоза при пациенти с висок риск. Във венозна перфузия се прилага за лечение на тежки, хронични, системни или висцерални микози, каквато и да е тяхната локализация, за профилактика на микози при болни с вроден или придобит имунен дефицит. Буквалната форма се прилага при микози на устната кухина. Формите за локално приложение са показани при кандидоза за кожата и лигавиците, анална и перианална кандидоза, вулвити и баланити, интертриго, онихомикози.
Антимикотично средство от синтетичен произход от групата на имидазолите. Има широк спектър на антимикотично действие. Чувствителни видове: Candida, Cryptococcus, Saccharomyces, Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma. Непостоянно чувствителни: Candida tropicalis, Torulopsis glabrata, Aspergillus flavus, Geotrichum candidum, Madurella, Phialophoria verrucosa, Scopulariopsis brevicaulis.
: Dactarin – tabl. x 125 mg et x 250 mg; gel buccal 2 % - tuba x 40,0 g = 12 дозировъчни лъжички x 2,5 ml; gel pro applicatio localis tuba x 30,0 g; spray – lotion x 30,0 g; crиme tuba x 30,0 g; amp. x 200 mg/20 ml pro perfusion i.v.; Daktar – tabl. x 125 mg, amp. x 200 mg/20 ml; Daktar LÖsung – fl. x 20 ml; Gyno-Daktarin – ovula x 100 mg et x 400 mg, gel gynecol. – tuba x 70,0 g с гранулиран апликатор; Medacter – crиme 2 % tuba x 20,0 g; Mycosolon – ung. tuba x 15,0 g = Miconazole 300 mg + Mazipredone hydrochloride 37,5 mg.
Daktarin (Janssen), Daktar (Janssen), Gyno-Daktarin (Janssen), Medacter (Faran), Mycosolon (G.Richter).
 

Реклама