Midazolam (DCI)

Синоними: Dormicum (Roche), Dormicum (Egis), Hypnovel (Roche), Versed (Roche)

Лекарствени форми:

Действие:

Мидазоламът се резорбира бързо и напълно. Максимална плазмена концентрация се достига за 30 min. Бионаличността му съставлява 90%. Той се резорбира бързо и след ректално приложение. В този случай бионаличността му е около 50%. С плазмените протеини се свързва 96 – 98%. В организма мидазоламът се подлага на бърза и пълна метаболитна трансформация. Главният му метаболит, който се наблюдава в плазмата е алфа-хидроксимидазолам. Той се конюгира с глюкоронова киселина и се излъчва като неактивна форма 50 – 70% през бъбреците. С жлъчката мидазоламът се елиминира 40 – 50%.

Показания:

Странични ефекти:

Може да се наблюдава краткотрайна антероградна амнезия. При продължително приложение, след рязко спиране на препарата могат да се развият абстинентни прояви. След ректално приложение при отделни деца се наблюдава лека еуфория и двойно виждане в продължение на няколко минути. В редки случаи се отбелязват тежки сърдечно-белодробни странични ефекти – потискане на дишането, спиране на дишането и сърдечната дейност. Те се наблюдават по-често , стари хора и болни с белодробна или сърдечна недостатъчност.

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При възрастни за въвеждане в обща наркоза се инжектира венозно в продължение на 15 – 30 s по 0,15 – 0,3 mg/kg. След премедикация и/или при инжектиране на една невролептаналгетична се прилага по 0,2 – 0,25 mg/kg. Когато не е направена премедикация се инжектира преди какъвто и да е друг анестетик в доза 0,25 – 0,3 mg/kg. Когато се прилага преди премедикация в съчетания например с инхалационна анестезия и не е предвидена интратрахеална интубация се инжектира по 0,15 – 0,2 mg/kg.

За поддържане на наркозата

За премедикация

За седиране

се прилага i.v. по 0,03 – 0,2 mg/kg/h.
преди обща анестезия – инжектира се мускулно 30 min преди въвеждането в наркоза средно по 0,1 mg/kgм по 0,07 mg/kg при стари хора, а при хора в млада и средна възраст, особено по-пълно до 0,12 mg/kg.
се правят при необходимост повтарящи се инжектирвания на доза равна на половината от началната (въвеждащата) доза. В зависимост от възрастта тези дози се редуцират с 20 – 30 % при стари хора.
Свръхчувствителност към бензодиазепинови препарати. Бременност, особено в пьрвите месеци. Болни с дихателна недостатьчност, болни с безсьние, дьлжащо се на психози и тежки депресии. Миастения, алергия кьм бензодиазепини. Водачи на МПС и работещи с опасни машини не трябва да приемат мидазолам поне 12 h преди започване на работа поради риск от остатьчна сомнолентност. Обичайната доза за вьзрастни е 7,5 – 15 mg вечер непосредствено преди лягане за сьн поради бьрзо настьпващото му действие. Таблетките трябва да се погльщат цели с малко вода. Dormicium може да се взима през всяко време на деня при условие, че пациентьт може да разчита на 4 h непрекьсван сьн. При стари и изтощени болни отначало се дава по 7,5 mg. Тази доза се препорьчва и при болни с нарушения на чернодробните и бьбречните функции. По време на лечението с мидазолам не трябва да се приемат алкохолни напитки.
: При едновременно приложение със симетидин и еритромицин се снижава клирънса на мидазолама. Мидазоламът усилва централните седативни ефекти на невролептиците, транквилизаторите, антидепресантите и сънотворните средства, на аналгетиците и анестетиците.
Мидазолам се характеризира с голяма терапевтична ширина на действието и с отлична поносимост при перорално приложение в терапевтични дози. При предозиране се наблюдават вялост, амнезия, атаксия и потискане на дишането.
За лечение на нарушенията в ритьма на сьня и на всички видове безсьние, особено при трудно заспиване в началото или при преждевременно сьбуждане. За премедикация преди въвеждане в наркоза (мускулно или, особено при децата, ректално). За въвеждане и поддържане на наркоза. Атаралгезия в комбинация с кетамин при децата (мускулно).
Midazolam – активният принцип на препарата дормикум е сьнотворно средство, което се отличава с бьрзо настьпващо действие, сравнително кратко пребиваване в организма, стабилна ефективност и лесна дозировка. Той ускорява настьпването на сьня и удьлжава неговата продьлжителност, но не оказва вьздействие на продьлжителността на фазата на бьрзия сьн. Продьлжителността на фазата на сьбуждане се намалява, а качеството на сьня се подобрява. Времето от приемането на препарата до настьпването на сьня е по-малко от 20 min, а продьлжителността на сьня се вьзврьща кьм присьщата за дадената вьзраст норма. След сьбуждането болните се чувстват бодри и отпочинали. При правилна дозировка и достатьчна продьлжителност на сьня не се наблюдава влошаване на работоспособността или бьрзината на реакциите. Мидазоламьт притужава и анксиолитично, противогьрчово и миорелаксиращо действие. Ниската токсичност на мидазолама осигурява голямата терапевтична ширина на неговото действие.
Tabl. x 7,5 mg et x 15 mg.
 

Реклама