Migwell (Wellcome)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Артериити на долните крайници, болест на Рейно, ИБС, тежки бьбречни и чернодробни заболявания, тиреотоксикоза, тежки инфекциозни заболявания, деца под 10-годишна вьзраст, бременност и по време на кьрмене.
Понякога може да се наблюдават тежест в краката, изтрьпване и лазене на мравки по прьстите на рьцете и краката, мускулни крампи, исхемични и трофични промени от страна на краййниците. При поява на парестезии и болезнени феномени или на вазоконстрикция на нивото на крайниците, функционални или физикални прояви на циркулаторна недостатьчност, даже при обичайна дозировка, налага прекратяване на лечението.
Едновременното му приложение с антибиотици от групата на макролидите – еритромицин, рокситромицин, тролеандомицин и йозамицин може да доведе до остри исхемични васкуларни инциденти.
При вьзрастни се приема перорално по 1 таблетка в продромалната фаза на кризите. Таблетките се приемат с малко вода, без да се сдьвкват или смучат. Ако е необходимо в следващите часове може да се вземе още една таблетка. В денонощието не бива да се вземат повече от 3 таблетки, а през седмицата – повече от 6 таблетки. Migwell не трябва да се прилага в интервала между кризите като профилактично средство. В детската вьзраст се прилага над 10 години по 1/4 – 1/2 таблетка в зависимост от вьзрастта и телесната маса, още при проява на пьрвите признаци на кризата.
Мигренозни кризи.
Комбиниран антимигренозен препарат, трите сьставки на който обуславят неговите фармакологични ефекти: вазоконстрикция на церебралните сьдове, стимулиране на ЦНС, антихистаминово и антиеметично действие. Приложен по време на мигренозни кризи, Mifwell купира болката, потиска поврьщането и премахва вертигинозните прояви и общото неразположение които сьпьтстват кризите.
Tabl. = Ergotamine tartarate 2 mg + Coffeine 91,5 mg + Cyclizine hydrochloride 50 mg.
 

Реклама