Minaprine (DCI)

Синоними: Cantor (Sanofi Winthrop), Cantor (ClinMidy).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Епилепсия, бременност, въпреки че при експериментални условия не е установен тератогенен ефект при животни, деца под 15 години.
В редки случаи е описано развитието на агранулоцитоза с инфекциозни феномени, обикновено през първите месеци от започването на лечението. Съобщава се за затруднения в заспиването и реактивиране на безпокойство и тревожност. Тези прояви са транзисторни и могат да се коригират с предписване симтоматични средства или като се избягва вечерното приложение. Изключително рядко са наблюдавани конвулсивни кризи.
При възрастни се прилага по 1 до 3 таблетки дневно, обикновено сутрин и обед по 1 таблетка в продължение на 8-10 дни, но пълен ефект от лечението се наблюдава най-често в края на третата седмица от започване на лечението.
прилага се при състояния на потиснатост, изразяващи се със забавяне на психомоторните реакции, намалена или липсваща инициативност, сутрешна астения, нарушения в концентрацията на вниманието и паметта, намалено либидо.
Minaprine е психотропно средство с психостимулиращо и дезинхибиращо действие. Той улеснява допаминергичната и серотонинергичната трансмисия, увеличава нивата на ацетилхолина в стриатума, хипокампа и в мозъчния ствол. Не притежава антихолинергични ефекти. Минапринът се абсорбира бързо и максимални серумни нива от 0,15 до 0,5 mg/l се получават около 1 h след перорално внасяне. Плазменият му полуживот на неметаболизирания препарат е 2,5 h. Главният метаболит на минаприна е пара-хидроксилиран дериват, който съставлява 94% от намерения в урината до 48-ия час продукт. Уринарната екскреция представлява 50% от дозата на 6-ия час. След това преобладаващ път става билиарният, който води до значителна фекална екскреция.
Tabl. x 100 mg.
 

Реклама