Minoxydil (DCI)

Синоними: Loniten (Upjohn), Minoxydil (Par), Rogaine (Upjohn).

Лекарствени форми: Loniten– tabl. x 2,5 mg et x 10 mg; Minoxydil – tabl. x 2,5 mg; Rogaine – sol. 60 ml (20 mg/ml)

Действие: Един от най-мощните периферни дилататори на артериолите. Влияе непосредствено на гладката им мускулатура и като ги разширява, понижава периферното съдово съпротивление. Притежава изразено антихипертензивното действие даже у болни с рефрактерна на други антихипертензивни средства хипертензия, в това число и при ХБН. Повишава секрецията на ренин, намалява бъбречната перфузия и задържа натрий и вода. Активира симпатикуса и увеличава сърдечния минутен обем. Почти напълно се абсорбира в стомашно-чревния тракт – 90 %. Приет перорално действието му започва след 30 min, пикови концентрации се достигат за 2 – 3 h с продължителност на действие 75 h. Метаболизира се 90% в черния дроб чрез конюгиране и глюкоруниране и има време на полуживот 4,2 h. Екскретира се с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания: Прилага се при тежка, рефрактерна на други средства хипертензия, особено съчетана с ХБН, включително и при болни на хемодиализа. При ренална хипертензия действието му се равнявана двустранна нефректомия, поради което се прилага при болни на диализно лечение с неподдаваща се на корекция хипертензия.

Локална форма няма системен ефект и се използва при алопеция.

Обичайна дозировка: 5 – 40 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се започва с 2,5 mg два пъти дневно и се повишава до 20 – 40 mg дневна доза, разпределена в 2 – 4 приема перорално. Може да се комбинира с бета-блокери, диуретици или с адренергични инхибитори: клонидин, метилдопа. Лечението продължава от няколко месеца до една година. В педиатрията употребата на препарата е ограничена. При деца под 12 година началната доза е 0,2 mg/kg дневно еднократно. Най-честата ефективна доза 0,25 – 1,0 mg/kg/24 h. Максималната доза е 50 mg/24 h. Локално се използва по 1 ml на засегнато място два пъти дневно. Максимална дневна доза – 2 ml. Очаквания ефект е след около 4 месеца.

Взаимодействие с други лекарства: При пациенти получавали преди това гванетидин може да причини тежка ортостатична реакция!

Странични ефекти: Рефлекторна тахикардия, задръжка на натрий и вода, побеляване на косата, хирзутизъм, повишава съдовото съпротивление в белите дробове, перикарден излив, може да утежни протичането на ИБС.

Противопоказания: Феохромоцитом – може да стимулира секрецията на катехоламин. Миокарден инфаркт в остър стадий.

 

Реклама