Mitomycine (DCI)

Синоними: Mitomicine C (Kyowa), Mutamycin (Bristol-Myers), Ametycine (Choay), Mito-medac (Medac), Ametycine (Sanofi-Winthrop).

Лекарствени форми: Mitomicin C – amp. (сухи ) x 2 mg, x 10 mg et x 20 mg; Mutamycin – amp. (сухи ) x 5 mg et x 20 mg; Ametycine (Choay) – fl. x 2 mg, x 10 mg et x 20 mg; Mito-medac – fl. x 20 mg + разтворител; Ametycine (Sanofi-Winthrop) – fl. x 2mg, x 10 mg et x 20 mg.

Действие:

Показания: Прилага се при рак на стомаха, правото и дебелото черво, при карцином на шийката на матката, на млечната жлеза, на яйчниците, на белия дроб, на черния дроб, на панкреаса. Прилага се също така и при болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми, меланосаркоми, остеосарком и малигнен хорионепителиом. При рак на пикочния мехур се прилага локално ендовезикално.

Особености на приложение и дозировка

При карцином на пикочния мехур се прилага локално ендовезикално чрез инстилация на 40 mg седмично в продължение на 8 седмици, общо 320 mg или по 20 mg 3 пъти седмично в продължение на 7 седмици, до обща курсова доза 420 mg.

Особености на употреба

Странични ефекти

Противопоказания: Костномозъчна хипоплазия, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, хеморагични диатези, свръхчувствителност към препарата.

: Диспептични прояви – повдигане, анорексия, повръщане, диария. Може да се развият десквамация на кожата, оток и некрози на стомашно-чревния тракт, левкоцитопения и тромбоцитопения. Рядко може да се наблюдава токсично увреждане на черния дроб и бъбреците.
: Съдържанието на една ампула от 2 mg Mitomycin C се разтваря в 10 – 20 ml стерилен физиологичен разтвор, дестилирана вода или 5 % разтвор на глюкоза, евентуално при загряване на водна баня при 60˚C и разклащане. Инжектира се строго венозно, интраартериално, интраплеврално или интраперитонеално. Мускулно и подкожно не трябва да се инжектира поради опасност от некрози!! За ендовезикална инстилация 40 mg Mitomicin C се разтварят в 40 ml стерилна дестилирана вода.
: За монотерапия се инжектира по 15 – 20 mg/m2 неколкократно през 6 до 9-седмични интервали венозно, бавно струйно. Но Mitomycin C се прилага главно в комбинация с други противотуморни препарати в различни схеми за полихимиотерапия. В тези случаи се прилага по 10 mg/m2 веднъж на 2 – 3 седмици до сумарна доза 50 mg/m2 или по 2 mg/m2 в пет последователни дни, с повторни курсове през интервал от 3 – 4 седмици или по 4 mg през ден до курсова доза 60 – 80 mg,с повторни курсове през 8 седмици.
Митомицинът е противотуморен антибиотик от групата на митозаните. След венозно инжектиране една голяма част от внесената доза се елименира бързо с урината - за 30 – 120 min. Друга част от митомицина се разпределя и прониква широко в клетките на различните тъкани, където той се активира – за 15 – 30 min в здравите тъкани и значително по-бързо в малигнените ( туморните клетки ). Противотуморнито му действие се дължи на деполимеризация на нуклеиновите киселини и инхибиция на тяхната репликация, но освен това има и алкилиращо действие – потиска синтезата на ДНК, което действие е особено изразено във фаза G1 и фаза S. Освен противотуморна , митомицинът притежава и имуносупресивна активност – потиска образуването на антитела и удължава преживяемостта на ало-трансплантатите.
 

Реклама