Mitotane (DCI)

Синоними: Lysodren (Bristol Myers).

Лекарствени форми: Tabl. x 500 mg.

Действие: Лизодрен е перорално химиотерапевтично средство. Биохимичният му механизъм на действие не е изяснен. Имат данни, които показват че лизодренът модифицира периферния метаболизъм на стероидите и освен това директно потиска надбъбречната кора. След перорален прием се абсорбира в 40 %. Разпределя се в много тъкани предимно в мастната тъкан. Метаболизира се напълно и се екскретира с урината и жлъчката. След преустановяване на терапията терминалният плазмен полуживот варира от 48 до 159 дни.

Показания: За лечение на неоперабилен адренален надбъбречен карцином от двата типа: функциониращ и нефункциониращ.

Особености на приложение и дозировка: Лечението започва с 2,0 – 6,0 g дневно, разпределени в 3-4 приема. Обикновено дозата се повишава постепенно до 9,0 – 10,0 g дневно. При липса на странични ефекти, дозата може да се увеличи до 19,0 – 20,0 g. Принципът на лечението е да се намери най-високата доза, която пациентът понася, без да има странични прояви. Ако до 3 месеца няма положителен ефект, се счита че лечението е безуспешно и се прекратява. За успех се смята намаляване на туморната маса, отслабване на болковия синдром, редукция на симптомите на ексцесивна стероидна продукция.

Странични ефекти:

  • гастро-интестинални прояви (анорексия, гадене, повръщане, диарии) се наблюдават в 80% от лекуваните;

  • прояви от страна на ЦНС (депресия, сомнолентност, вертиго, летаргия) се наблюдават в 40% от случаите;

  • кожни прояви, най-често транзиторно зачервяване на кожата, се установява в 15% от лекуваните;

  • много рядко може да възникнет диплопия, помътняване на лещата, токсична ретинопатия, хематурия, албуминурия.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, хепатална недостатъчност. При шок и тежка травма лечението с лизодрен се прекратява незабавно и се прилагат кортикостероиди.
Обикновено пациентите получават един тип странични ефекти:
 

Реклама