Mixtard 10 HM Penfil Mixtard 20 HM Penfil Mixtard 30 HM Penfil Mixtard 40 HM Penfil

Mixtard 50 HM Penfil ( Novo Nordisk )

Лекарствени форми: Пълнители х 150 UI/ 1,5 ml et x 300 UI/ 3 ml ( 100 UI/ ml).

Действие: Тези препарати представляват суспензия от инсулин с интермедиерно действие. Те са готови микстури от разтвор на полусинтетичен монокомпонентен човешки инсулин с бързо действие, съответно 10 %, 20 %, 30 %, 40 % и 50 %, и изофан-суспензия на полусинтетичен монокомпонентен човешки протамин-инсулин с интермедиерно действие, съответно 90 %, 80 %, 70 %, 60 % и 50 %. В 1 ml има 100 UI инсулин. Действието на тези препарати започва 20 – 30 min след подкожно инжектиране. Максималният им хипогликемичен ефект е между 2-ия и 8-ия час, а продължителността на действието им е 24 h.

Показания: - Инсулинозависим тип захарен диабет – всички форми.

  • Алергия към другите инсулини.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Сравнително рядко се наблюдават локални реакции на мястото на инжектирането. Генерализирани алергични реакции се наблюдават изключително рядко. При предозиране – хипогликемични реакции.
Прилагат се изключително подкожно, и то само с инжекторите Novo Pen I и Novo Pen II за пълнители от 1,5 ml и Novo Pen III за пълнители от 3 ml. Преди употреба стило-инжектора с поставения в него пълнител се разклаща леко. Дневната доза на инсулина се определя индивидуално в зависимост от инсулиновите нужди на пациента и в процеса на лечението се адаптира съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили. Дневната доза се инжектира на един или по-често на два пъти дневно.
 

Реклама