Molsidomine ( DCI )

Синоними: Sydnopharm ( Sopharma ), Molsidomin ( Chemische Tempelhof GmbH ), Molsidomin ( ct-Arzneimittel ), Molsidomin-Heumdnn ( Heumann ), Molsihexal ( Hexal Pharma ), Duracuron ( Durachemie ), Corvasal ( Aventis ), Corvaton ( Aventis ), Corvaton ( Casella-Riedel ).

Лекарствени форми: Sidnopharm – tabl. x 2 mg; Molsidomin ( Chemische Tempelhof GmbH ) – tabl. x 1 mg; Molsidomin ( ct-Arzneimittel ) – tabl. x 1 mg, x 2 mg et x 4 mg; Molsidomin-Heumann – tabl. x 1 mg, x 2 mg et x 4 mg, tabl.retard. x 8 mg; Molsihexal – tabl. x 1 mg, x 2 mg et x 4 mg, tabl. retard x 8 mg; Duracuron – tabl. x 1 mg, x 2 mg et x 4 mg, tabl. retard x 8 mg; Corvasal – tabl. x 2 mg et x 4 mg; Corvaton ( Aventis ) – tabl. x 2 mg et x 4 mg; Corvaton ( Cassella-Riedel ) – tabl. x 1 mg, x 2 mg et x 4 mg, tabl.retard x 8 mg, amp. x 4 mg.

Действие: Молсидоминът подобно на нитратите разширява капацитивните съдове и като намалява притока кръв към сърцето, понижава теледиастолното налягане в лявата камера, напрежението на миокарда и ударния обем на сърцето. Чрез тези хемодинамични ефекти намалява пренатоварването на сърцето и потребностите на миокарда от кислород. Не изменя периферното съдово съпротивление, няма кардиодепресивно действие и не ускорява сърдечната дейност. Дилатира големите епикардни клонове на коронарните артерии. Освен това той преразпределя коронарния кръвоток към субендокардните исхемични зони. При 75 % от лекуваните повлиява толеранса към физическо натоварване. Молсидоминът инхибира ранната фаза на тромбоцитната активация и води до намаление на секрецията и/или синтезата на основните проагрегантни и вазоконстрикторни агенти: PAF и тромбоксон, без да променя ендотелната секреция на простациклин.

Приет перорално се резорбира напълно и действието му започва след 10 min и продължава около 6 – 8 h. С плазмените протеини се свързва слабо – под 10 %. Излъчването на молсидомина и неговите метаболити става до 90 % с урината.

Показания: Показан е за лечение и профилактика на стенокардните пристъпи при болни, които не понасят нитрати. Прилага се и като вазодилатор в комплексното лечение на застойна СН.

Обичайна дозировка: 2 – 3 х 1 таблетка дневно.

Особености на приложение и дозировка: Обикновено се приема в доза 1 – 2 mg два пъти дневно, а при по-тежки случаи – по 2 mg през 8 h. Може да се комбинира при нужда с калциеви антагонисти. Ретардните форми се приемат по 1 таблетка дневно.

Странични ефекти: В началото на лечението може да се наблюдава главоболие, което е транзиторно и в хода на терапията отзвучава. По-рядко може да се наблюдават отпадналост, безапетитие, повдигане. Да се избягва шофиране и употреба на алкохол при лечение с молсидомин.

Противопоказания: Тежка артериална хипотония, кардиогенен шок, през първото тримесечие на бременността. В острия стадий на миокардния инфаркт може да се прилага само под строг лекарски контрол. Не се прилага за купиране на стенокарден пристъп.

 

Реклама