Monotard HM (Novo Nordisk)

Лекарствени форми

Действие

Показания

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хипогликемия.
При придозиране – хипогликемия. Дава се веднага захар или храна, богата на въглехидрати. Ако болният е в безсъзнание, се инжектира глюкоза венозно или глюкагон мускулно или подкожно.
: МАО инхибитори, тетрациклини, анаболни препарати и алкохолът намаляват инсулиновите нужди. Бета-блокерите може да маскират симптомите на хипогликемия. Кортикостероидите, диуретиците, тиреоидните хормони, трицикличните антидепресанти и оралните противозачатъчни средства увеличават инсулиновите нужди.
: Инжектира се дълбоко подкожно 1 или 2 пъти дневно. Дозата се определя в съответствие с инсулиновите нужди на пациента. Преди употреба флаконът трябва добре да се разклати, а инжектирането на поетия разтвор да се извърши веднага. Може да се смесва в една спринцовка с Actrapid HM, като първо се изтегля бързодействащият инсулин. Инсулиновите смеси се инжектират веднага. Да не се смесва с обикновен или алт-инсулин, а също и с фосфатсъдържащи инсулини. Пациенти, получаващи над 100 UI инсулин дневно, при преминаване на друг инсулинов препарат трябва да постъпят в болница.
: Инсулинозависим тип захарен диабет. Използва се при болни, показали алергични реакции, липодистрофия или инсулинова резистентност при лечение с конвенционалните инсулинови препарати.
: Неутрална суспенсия от полусинтетичен човешки монокомпонентен инсулин, идентичен с естествения човешки инсулин и монокомпонентна чистота. Ефектът му започва приблизително 2,5 h след инжектирането, максимално е изразен между 7 – 15-ия час и се изчерпва приблизително след 24 h.
: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).
 

Реклама