Moricizine (DCI) = Etmozini hydrochloridum

Синоними: Aetmozin (Medexport), Ethmozine (Du Pont Pharmaceutical).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Артериална хипотония, проводни нарушения, бъбречна и чернодробна недостатъчност.
Има добра поносимост и дава сравнително малко странични явления: прилошаване, световъртеж, гадене, стомашен дискомфорт, шум в ушите, адинамия, и то по-често при венозно приложение.
Да не се комбинра с МАО инхибитори. Симетидиднът увеличава, а теофилинът намалява плазмените нива на етмозина. Когато се комбинира с игоксин и бета-блокери има увеличан риск от нарушение на проводимостта.
Перорално се прилага в дневна доза от 250 - 600 mg разпределена в три приема. Венозно се инжектира струйно в доза 100 mg за 3 min за прекъсване на пристъпи от надкамерни и камерни аритмии и тахикардии. Не се препоръчва приложението на препарата при деца, бременни и кърмачки.
250 - 600 mg/24h.
Прилага се за прекъсване и противорецидивно лечение на надкамерни и камерни аритмии и тахикардии с различна етиология и електрогенеза, включително и при WPW синдром.Средство на избор за лечение на предгръдна екстрасистолия при болни с ИБС и стенокардия при усилие. Прилага се за продължителна профирактика на внезапната сърдечан смърт, предизвикана от камерно мъждене.
Етмозинът потиска бързия входящ Na+ ток, вследствие на което се повишава прагът на електрическата фибрилация на сърцето и намалява възбудимостта на миокардните клетки. Експериментално е установено , че етмозинът подобрява кръвоснабдяването в зоната на исхемичнияучастък особено в субепикардната област, потиска възбудимостта на исхемичния миокард и значително повишава прага на камерното мъждене при остро запушване коронарна артерия. При орален прием има начало на действие на 2-ия час. Максимална плазмено канцентрация се достига след 30 – 120 min с продължителност на действие 10 – 24 h. Препаратът има кратък плазмен живот – 2 - 3 h. Свързва се в 95% с плазмените протеини.метаболизира се черния дроб и има над 25 метаболита, от които два са фармакологично активни. Около 56% се екскретира с фекалиите, а останалото количество с урината. Преминава през плацентатата и в майчиното мляко.
Tabl.x 25 mg x 50 mg et x 100 mg; Amp.x 50 mg/2 ml pro inj.i.v.
 

Реклама